Naar hoofdinhoud Naar footer

Inbedding in het dagelijks werkproces

Gepubliceerd op: 27-05-2024

De laatste stap is om samen beslissen met de Samen Beslis Hulp in te bedden in jullie werkproces, zodat het onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Bedenk in je projectteam met elkaar welke (logistieke) acties hiervoor nodig zijn. Betrek vooral ook het secretariaat hierbij, zij vormen de spil van het logistieke proces!

Wie doet Wat Wanneer bij Wie en Hoe?   

 Denk aan:  

 • Welke doelgroep willen jullie bereiken? 
 • Zijn er in– of exclusie-criteria?   
 • Hoe komt de Samen Beslis Hulp bij de patiënt (per post, digitaal). Zie voorbeeld patiëntenbrief bij downloads hieronder. In de huisartsenpraktijk wordt soms via de mantelzorger de Samen Beslis Hulp aan de patiënt aangeboden. Je kunt hiervoor de Oplegger voor Mantelzorgers gebruiken, deze vind je ook bij de downloads terug.   
 • Op welke manier komt de informatie van de patiënt (ingevulde Samen Beslis Hulp) bij de zorgverleners?   
 • Hoe en waar wordt informatie van het samen beslissen vastgelegd (bijvoorbeeld doelen van de patiënt, beslissingen)?  
 • Hoe en met wie wordt deze informatie gedeeld?    
 • Voor de huisartsenpraktijk: bij keuze voor digitaal zie:
  • Praktijkwijzer inzet Samen Beslis Hulp generiek: een proces en werkinstructie ineen. 
  • Requirements digitaliseren SBH: om je te kunnen helpen bij het digitaliseren als je niet met de VIP applicatie van Topicus werkt in de 1e lijn. Voor de VIP applicatie van Topicus is het al gedigitaliseerd. 
  • Q&A inzet SBH: van de (te verwachten) veelgestelde vragen. 
 • Voor het ziekenhuis: bij keuze voor digitaal en doorlevering aan de landelijke database: denk aan de logistiek rondom toestemmingsformulieren en follow-ups (zie TOPICS-SF NVKG – TOPICS-MDS).  

Twee huisartsenpraktijken en twee poliklinieken delen ter inspiratie graag hun werkproces met je (zie downloads hieronder).

Downloads