Naar hoofdinhoud Naar footer

Keuze voor de vorm van de Samen Beslis Hulp: op papier of digitaal

Maak een keuze voor afname van de Samen Beslis Hulp. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden: op papier of digitaal. Je keuze hangt ook af van jouw werkomgeving (huisartsenpraktijk of ziekenhuis) en de mogelijkheden op ICT gebied binnen jouw organisatie. Overleg dus ook met de afdeling ICT en/of de afdeling kwaliteit in jouw organisatie.

Afwegingen:

 • Snel te implementeren. 
 • Patiënten vinden dit makkelijk in te vullen. 
 • Het bevordert ‘eigenaarschap’ van de patiënt, de folder blijft vaak bij hen.  
 • Je hebt er maar 1 keer plezier van, de gegevens zijn niet digitaal (her) bruikbaar voor kwaliteitsdoeleinden, tenzij je zelf de gegevens gaat digitaliseren, maar dit betekent extra werk aan de ‘achterkant’.
 • De papieren versie bevat een deel 2, bedoeld voor aantekeningen van de patiënt zelf (doelen, mogelijkheden, voor- en nadelen en besluiten). 
 • Drukkosten om de Samen Beslis Hulp te drukken. 

Vindplaats:

www.samenbeslishulp.nl

Afwegingen:

 • Patiënten en mantelzorgers met lage digitale vaardigheden kunnen moeite hebben om de vragenlijst digitaal in te vullen.  
 • Het bevordert ‘eigenaarschap’ van de patiënt en mantelzorger als ze digitaal invullen, omdat ze zelf ook beter kunnen bepalen welke informatie naar wie toe mag en moet. 
 • Het vraagt best wat inspanning om het digitaal te organiseren
 • Eenmaal digitaal ingericht, loopt het proces met weinig administratieve lasten
 • Informatie is digitaal in te vullen en daarmee beschikbaar en deelbaar 
 • Als je binnen het zorgnetwerk in de regio op meerdere plekken werkt met de digitale Samen Beslis Hulp kun je gegevens (doelen, besluiten) met elkaar delen en samen werken aan kwaliteitsverbetering.
 • PROM-data zijn in principe te gebruiken voor kwaliteits-doeleinden (maar dan moet je nog een aantal zaken digitaal extra inrichten)
 • Om snel digitaal te kunnen starten is het wel wenselijk dat er in bij de regionale huisartsenorganisatie al gewerkt wordt met een applicatie voor vragenlijsten.  

Tip:

Gebruik de Huisartspraktijk Beslisboom Inzet Digitale SBH

Vindplaats: 

TOPICS-SF NVKG – TOPICS-MDS

Afwegingen:

 • Patiënten en mantelzorgers met lage digitale vaardigheden kunnen moeite hebben om de vragenlijst digitaal in te vullen.  
 • Het vraagt best wat inspanning om het digitaal te organiseren
 • Eenmaal digitaal ingericht, loopt het proces met weinig administratieve lasten
 • Informatie is digitaal in te vullen en daarmee beschikbaar en deelbaar 
 • Als je binnen het zorgnetwerk in de regio op meerdere plekken werkt met de digitale Samen Beslis Hulp kun je gegevens (doelen, besluiten) met elkaar delen en samen werken aan kwaliteitsverbetering.
 • PROM-data zijn in principe te gebruiken voor kwaliteits-doeleinden (maar dan moet je nog een aantal zaken digitaal extra inrichten)

Vindplaats: 

TOPICS-SF NVKG – TOPICS-MDS

Afwegingen:

Bij PROM- dataverzameling voor je eigen ziekenhuis:

 • Zie ook de afwegingen bij Samen Beslis Hulp digitaal in het ziekenhuis.
 • Je moet een aantal zaken extra digitaal inrichten om PROM-data te verzamelen.
 • Er kunnen licentiekosten zijn, bijvoorbeeld wanneer jouw ziekenhuis met een externe PROM-leverancier werkt. 
 • Je kunt leren en verbeteren op basis van de verzamelde PROM-data
 • Je kunt het leren en verbeteren extra faciliteren door bijvoorbeeld een dashboard in te richten in jouw ziekenhuis.

Bij doorlevering van de PROM-data naar de landelijke database van TOPICS-MDS:

 • Je werkt mee aan een betere kwaliteit van patiëntenzorg voor de geriatrie in Nederland 
 • Je bent voorbereid op het toekomstig kwaliteitsbeleid van de NVKG
 • Je moet een aantal zaken extra digitaal inrichten om PROM-data door te leveren.
 • In verband met een zo hoog mogelijke kwaliteit van de PROM-data wordt aanbevolen om een nameting te doen 3 en 6 maanden en wat extra medische informatie (casemix) te verzamelen
 • Voor deze digitale doorlevering is extra patiënt-toestemming nodig 

Vindplaats: 

TOPICS-SF NVKG – TOPICS-MDS

Downloads