Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 2: Vorm een leidend team

Als collega’s en het management een ‘go’ hebben gegeven voor de implementatie, is het belangrijk te bekijken wie bepalende ‘spelers’ in het veranderingsproces worden. Stel een actieve en betrokken projectleider aan die in opdracht van het management de implementatie van het samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp coördineert en aanstuurt. Deze projectleider moet ondersteund worden door een groep enthousiastelingen: het projectteam. De personen in dit team hebben formele en informele invloed, beschikken over voldoende tijd en middelen en zijn goed geworteld in de organisatie. De projectleider en het projectteam betrekken bij de implementatie vervolgens ook andere relevante personen/partijen binnen de organisatie.

Besteed bij de opstart van het projectteam aandacht aan de opdracht, taakverdeling en werkwijze van het projectteam:

  • Wat hebben we als het projectteam te doen?
  • Hoe vaak en wanneer komen we bij elkaar?
  • Wie doet wat?
  • Wat zijn de verwachtingen?
  • Wie zijn belangrijke betrokkenen en belanghebbenden (denk ook aan patiënten en hun naasten)? Hoe betrekken we die (bijvoorbeeld met een stuurgroep, klankbordgroep en dergelijke)

Voeg ook iemand aan het projectteam toe die iets verder van de patiënt af staat, zoals een beleidsmedewerker. Die ervaren minder druk vanuit het primair proces en zijn meer gewend om met een veranderkundige bril te kijken.

Achteraf was het mooi geweest als we als projectteam wat vaker samen hadden gekomen, zeker in het begin.

Downloads