Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 5: Creëer de juiste randvoorwaarden

Om je verandering te laten slagen is onvoorwaardelijke en langdurige steun nodig. Ontwikkel daarom draagvlak voor de verandering. De belangrijkste randvoorwaarde is commitment van de zorgprofessionals als de implementatie ook hun werkprocessen en dagelijks werkgedrag beïnvloedt. Het is belangrijk barrières weg te nemen die het veranderingsproces bemoeilijken of in de weg staan. Denk hierbij aan belemmerende factoren voor medewerkers zoals niet communicerende ICT-systemen of dubbele registraties.

En zorg voor draagvlak bij de top: het management van de organisatie. Hou hen goed op de hoogte van de voortgang en neem hen op als belangrijke doelgroep in je communicatieplan in fase 4. Grijp in gesprekken en bijeenkomsten terug naar de geformuleerde visie op de verandering in fase 3 met de gemeenschappelijke waarden en onderliggende veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. En schroom ook niet om hen bewust in te schakelen en te betrekken door punten te benoemen waarvan zij persoonlijk of als groep hebben aangegeven er belang aan te hechten om voortgang of doorbraken te realiseren. Bijvoorbeeld ‘dat ze voorop willen lopen in het toepassen van samen beslissen’ of ‘dat ze willen dat jouw afdeling of praktijk de organisatiebrede invoering van samen beslissen helpt versnellen’. 

Hulpmiddel 

Het kleurdrukdenken van Caluwé is een handig hulpmiddel om mensen mee te krijgen. Dat onderscheidt vijf manieren van denken (alle vijf een kleur) die verschillen in hoe en waarom mensen zouden veranderen. In de downloads vind je een kort webinar hierover (10 minuten) en een invulformat.

Zorg dat je de digitale implementatie en aansluiting met EPD geregeld krijgt. Hoe kun je met de PROMstromen binnen het ziekenhuis meeliften?

Bedenk of je patiënten doelgroep de digitale versie aan kan, of dat het schriftelijk per post moet. Bekijk dan wel wat de consequenties zijn voor het vervolgens eventueel invoeren in het digitale systeem.

Downloads