Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 8: Borg de verandering

Vergeet deze laatste essentiële fase niet! Want dan is de kans groot dat de gerealiseerde verandering na verloop van tijd toch niet beklijft en medewerkers terugvallen in hun oude werkgedrag en werkwijze. Bestendig de nieuwe situatie door veranderingen in je organisatie te verankeren. De verandering is geborgd als deze periodiek en systematisch wordt gemeten, geëvalueerd en bijgestuurd. Het gaat hierbij om systemen, maar vooral ook om de discipline en het doorzettingsvermogen om dingen daadwerkelijk anders te doen. In de praktijk blijft dit vaak achterwege, waardoor veranderingen verzanden. Wat niet gemeten en geëvalueerd wordt, is immers niet belangrijk genoeg.

Hulpmiddelen en tips 

Borging 

Agendeer dit onderwerp een half jaar na je start met de implementatie van het samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp. Samen Beslis Hulp. Begin op dat moment met nadenken hoe je de verandering structureel gaat inbedden.  

Denk bijvoorbeeld aan: voldoende structurele financiering voor de licentie voor ict systemen (bij digitale versie van de Samen Beslis Hulp), nieuwe medewerkers blijvend scholen en inwerken in het samen beslissen met de Samen Beslis Hulp, huidige medewerkers blijven bijscholen, het inbouwen in je EPD en je reguliere anamnese (voor zover je dat nog niet gedaan hebt), het inbouwen in de lokale kwaliteitscyclus, een koppeling maken met kwaliteit en veiligheid (bijvoorbeeld in audits), het in externe visitaties laten terugkomen.  

Opschaling:  

Agendeer dit onderwerp een jaar na je start met de implementatie van het gespreksmodel samen beslissen en de Samen Beslis Hulp. Begin op dat moment met nadenken over hoe je de verandering eventueel verder kunt opschalen:  

Hoe kun je voor jouw doelgroep deze mooie verbetering verder brengen in de eerste lijn of binnen de afdeling Geriatrie (bijvoorbeeld naar de kliniek), binnen je ziekenhuis naar gelieerde specialismen dan wel in de keten? Waar liggen kansen in jouw situatie en wat is daarvoor nodig? Vergeet bij het nadenken daarover niet weer opnieuw te beginnen met fase 1: het creëren van urgentiebesef.  

Hoe lever je eventueel een bijdrage aan de landelijke opschaling op de poliklinieken Geriatrie of in de huisartsenpraktijken? Sluit aan bij bestaande structuren (van onder andere de NVKG) om te leren en verbeteren als zorgorganisatie in Nederland: waar kun je uitwisselen, waar deel je leerervaringen?  

Samenwerking in het netwerk

Kijk eens om je heen welke andere zorgverleners in het netwerk ook betrokken zijn bij jouw doelgroep, zoals de huisarts, de geriater, de thuiszorg of anderen. Elke stap uit het samen beslissen proces levert informatie op, die mogelijk van belang is om te delen met deze zorgverleners in het netwerk. Het delen van deze informatie zorgt ervoor dat de oudere niet steeds opnieuw diens verhaal hoeft te doen, en dat je sneller tot de kern komt en beter op één lijn blijft zitten. Bespreek met deze partners uit je netwerk wat jullie van elkaar nodig hebben: welke informatie is van belang om te delen en hoe doen jullie dat? Vooral het delen van levensdoelen, behandel/zorgdoelen en beslissingen vinden de meeste zorgverleners belangrijk.

Neem Samen Beslissen met de Samen Beslis Hulp ook mee in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en bij mensen in opleiding.

Wij doen aan coaching on the job en sluiten aan bij consulten van collega’s om van elkaar te leren. Het Samen Beslissen zit er inmiddels al zo in dat collega’s verwachten dat we het doen, en dat ze het ook missen als we het niet doen.