Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 3: Maak een plan van aanpak

Maak een plan van aanpak met het projectteam. Hou hierbij rekening met de praktische kant/de ‘harde’ kant van de verandering: wat moeten we (anders gaan) doen? Maar ook met de menskant/de ‘zachte’ kant: waarom willen we dat doen en hoe krijgen we betrokkenen mee om het ook echt blijvend te gaan doen?

Vaak richt je je al snel op de praktische kant, maar alleen als aan de menskant ook voldoende aandacht wordt besteed, lukt het om tot blijvende verandering te komen! Betrokkenen moeten de gelegenheid krijgen om de gewenste verandering te doorleven, ze moeten er persoonlijk voor ‘aan’ gaan. Maak daarom in deze fase voor en met betrokkenen de visie op de gewenste verandering zo concreet, realistisch en eenvoudig mogelijk. Doe dit op schrift, in mondelinge taal en beeld. En geef dit vorm via activiteiten in je plan van aanpak met behulp van bijvoorbeeld een startsessie: om welke verandering gaat het, waarom wil de buitenwereld die verandering van ons en waarom willen we het zelf? Zoek naar gemeenschappelijke waarden en onderliggende veronderstellingen die de basis vormen en richting geven aan het gewenste gedrag waarmee je de verandering gaat realiseren. Maak hierbij ook gebruik van het materiaal van fase 1 creëer urgentie.

Je praktische plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende drie hoofdzaken:

  1. keuze voor de vorm van de Samen Beslis Hulp: op papier of digitaal
  2. trainen van zorgprofessionals in het 6 stappen gespreksmodel Samen beslissen met ouderen
  3. inbedding in het dagelijks werkproces

Downloads