Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 1: Creëer urgentiebesef

Om samen beslissen met ouderen in jouw organisatie succesvol te implementeren, moeten betrokkenen doordrongen zijn van het belang daarvan. Bekijk daarom welke partijen en personen van dit belang overtuigd moeten zijn. Maak de redenen concreet waarom zij samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp zouden moeten gebruiken en breng mogelijke weerstand in kaart. Verduidelijk ook de rol en de nodige steun van het management bij het veranderingsproces. Probeer urgentiebesef te creëren door vanuit de patiënt te kijken en schets een krachtig toekomstbeeld.

  1. Bespreek het belang van het project met je directe collega’s. Gebruik de PowerPointpresentatie ‘Samen beslissen met ouderen’ en pas deze eventueel nog verder aan voor jouw eigen situatie (zie download). Om collega’s actief te betrekken zijn er vragen opgenomen om samen over na te denken en over uit te wisselen. Zo kunnen zowel de kansen/voordelen als de zorgen/ belemmeringen op tafel komen en worden verdiept, afgewogen en/of worden weggenomen. De presentatie kan zo helpen om een gedragen besluit te nemen om wel of niet aan de slag te te gaan met de implementatie van samen beslissen met ouderen.  
  2. Het management is ook een belangrijke stakeholder. Kijk in jouw organisatie bij wie het relevant is om het urgentiebesef te verhogen om een go/no go te krijgen. Met de Managementargumenten kun je deze stakeholders in de organisatie motiveren (zie download).
  3. Er kunnen zaken spelen in jouw context die de implementatie van samen beslissen beïnvloeden. Bijvoorbeeld wanneer in jouw organisatie ook gewerkt wordt met de concepten en eventuele hulpmiddelen van Positieve Gezondheid en/of Advanced Care Planning. Er is een logische samenhang tussen samen beslissen en deze zaken. In dit artikel lees je meer over hoe deze puzzelstukken samenhangen en wanneer je nu wat het beste kunt toepassen. Zo kun jij het ook weer toelichten aan je collega’s. 

Mooie ervaringen over het belang en effect van samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp vind je in een aantal vlogs die zijn gemaakt in huisartsenpraktijken:

Downloads