Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 1: Creëer urgentiebesef

Om samen beslissen met ouderen in jouw organisatie succesvol te implementeren, moeten betrokkenen doordrongen zijn van het belang daarvan. Bekijk daarom welke partijen en personen van dit belang overtuigd moeten zijn. Maak de redenen concreet waarom zij samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp zouden moeten gebruiken en breng mogelijke weerstand in kaart. Verduidelijk ook de rol en de nodige steun van het management bij het veranderingsproces. Probeer urgentiebesef te creëren door vanuit de patiënt te kijken en schets een krachtig toekomstbeeld.

  • Bespreek het belang van het project met je directe collega’s. Gebruik de PowerPointpresentatie ‘Samen beslissen met ouderen’ en pas deze eventueel nog verder aan voor jouw eigen situatie (zie download). Om collega’s actief te betrekken zijn er vragen opgenomen om samen over na te denken en over uit te wisselen. Zo kunnen zowel de kansen/voordelen als de zorgen/ belemmeringen op tafel komen en worden verdiept, afgewogen en/of worden weggenomen. De presentatie kan zo helpen om een gedragen besluit te nemen om wel of niet aan de slag te te gaan met de implementatie van samen beslissen met ouderen.  
  • Het management is ook een belangrijke stakeholder. Kijk in jouw organisatie bij wie het relevant is om het urgentiebesef te verhogen om een go/no go te krijgen. Met de onderstaande Managementargumenten kun je deze stakeholders in de organisatie motiveren.

Samen beslissen met ouderen (de Samen Beslis Hulp en het gespreksmodel) is een zeer toepasbare werkwijze en tool om effectief en gelijkwaardig het andere gesprek met ouderen te kunnen voeren. Doordat ouderen zich hebben voorbereid op het gesprek en aangeven wat voor hen écht belangrijk is, dragen de gesprekken bij aan Positieve Gezondheid en kwaliteit van leven.

Vanuit de focus op wat ertoe doet, ontstaat meer gelegenheid om te bespreken wat ouderen en hun netwerk zelf kunnen doen en welke niet-zorgoplossingen kunnen bijdragen. Daarnaast kan over- en onderbehandeling en -ondersteuning worden voorkomen.

Gesprekken kosten minder energie omdat ouderen voorbereid zijn en het geeft zorgverleners extra energie om bij te dragen aan wat er voor ouderen toe doet.

Het biedt de mogelijkheid om informatie over samen beslissen te delen waardoor ouderen niet steeds hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen. 

In de werkwijze is de PROM TOPICS-SF als uitkomstmaat verwerkt. Een generieke PROM voor ouderen. Door uitkomstinformatie te verzamelen over de inzet van interventies, kan geleerd worden welke interventies nu wel en niet goed werken.

De beweging past uitstekend bij de landelijk geformuleerde akkoorden zoals IZA, waar partijen zich aan hebben gecommitteerd. En bij de doelstelling van Passende zorg, JZOJP, TVV, UZ enzovoorts.

  • Er kunnen zaken spelen in jouw context die de implementatie van samen beslissen beïnvloeden. Bijvoorbeeld wanneer in jouw organisatie ook gewerkt wordt met de concepten en eventuele hulpmiddelen van Positieve Gezondheid en/of Advanced Care Planning. Er is een logische samenhang tussen samen beslissen en deze zaken. In dit artikel lees je meer over hoe deze puzzelstukken samenhangen en wanneer je nu wat het beste kunt toepassen. Zo kun jij het ook weer toelichten aan je collega’s. 

Mooie ervaringen over het belang en effect van samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp vind je in een aantal vlogs die zijn gemaakt in huisartsenpraktijken:

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Waarschijnlijk hebben je collega’s een intrinsieke motivatie om goed met de patiënt in gesprek te gaan en zijn zij snel overtuigd. Voor de mensen die denken “Ik doe dit toch al lang, ik heb dit toch helemaal niet nodig?” heb je de realistische cijfers over Samen Beslissen nodig. 

Het is belangrijk om draagvlak te organiseren bij de start, maar besteed ook aandacht aan het behoud van dit draagvlak.

Downloads