Naar hoofdinhoud Naar footer

Fase 4: Communiceer

Neem alle betrokken partijen mee in de communicatie. Maak daarom zo vroeg mogelijk een communicatieplan voor de implementatie van het het samen beslissen met het gespreksmodel en de Samen Beslis Hulp in je eigen organisatie. Bepaal allereerst samen met het projectteam wie de belangrijkste doelgroepen zijn met wie je moet communiceren in jouw organisatie. Denk hierbij aan direct betrokkenen, maar ook andere stakeholders: het management, de ICT-afdeling, de cliëntenraad en dergelijke.

 Communicatieplan: bepaal voor elke doelgroep: 

 1. Wat is het doel van de communicatie 
 2. Wat communiceren we 
 3. Wanneer communiceren we 
 4. Hoe communiceren we 

Communicatietips  

 • Licht de inhoudelijke keuzes toe die zijn gemaakt voor de vorm en inhoud van de implementatie-aanpak. Beargumenteer hierbij hoe deze keuzes bijdragen aan het realiseren van de doelen uit de visie. Zo neem je de partijen ook inhoudelijk mee.  
 • Richt een goed systeem in voor vragen van mensen. Wijs bijvoorbeeld één persoon aan bij wie mensen terecht kunnen bij vragen, of maak gebruik van een speciaal e-mailadres.  
 • Besteed aandacht aan communicatie rondom mijlpalen en opbrengsten. Leg deze vast in nieuwsberichten en andere aansprekende communicatievormen. 
 • Houd in de communicatie rekening met het taalgebruik van de verschillende doelgroepen. Voor zorgverleners gebruik je weer andere woorden dan voor oudere patiënten.  
 • Zijn er zaken waarover je moet communiceren? Bekijk dan of je bestaande overlegstructuren kunt gebruiken.   
 • Gebruik al bestaande communicatiematerialen, bijvoorbeeld een al bestaande nieuwsbrief. Dit kost minder tijd en zo bereik je gemakkelijk en snel een grote groep mensen.  
 • Werk jij in een zorggroep met veel huisartsenpraktijken? Maak dan gebruik van de Factsheet samen beslissen met ouderen in de huisartspraktijk om je collega’s te informeren en te instrueren (zie download).

Voor ouderen 

Vergeet in de communicatie de toelichting aan patiënten niet. Ook zij moeten worden meegenomen in de nieuwe werkwijze. Gebruik bijvoorbeeld de wachtkamer/informatie films over het invullen van de Samen Beslis Hulp (zie downloads). Heb extra aandacht voor de doelgroep ouderen en naasten in de regio. Het is voor veel ouderen nog helemaal niet vanzelfsprekend dat zij zich voorbereiden op hun eigen rol en bijdrage aan het samen beslissen. Geef bijvoorbeeld eens een presentatie over samen beslissen op een ouderenbijeenkomst, zie de voorbeeldpresentatie van Medisch Centrum Leeuwarden.  

De senioren-organisaties KBO-PCOB en KBO-Brabant hebben het thema samen beslissen hoog op de agenda en zij organiseren door het hele land bijeenkomsten voor ouderen. Zij hebben ook veel materialen (materialen KBO-PCOB, materialen KBO-Brabant) over samen beslissen. Zoek eens contact met een lokale afdeling van een seniorenorganisatie en bied aan te vertellen over samen beslissen.

Maak ook interne PR voor het thema, om het zo echt op de kaart te zetten. Zet Samen Beslissen met de Samen Beslis Hulp in de etalage, en laat zien dat het een hot item is. Zo hebben wij bijvoorbeeld een symposium georganiseerd over Samen Beslissen.

Communiceer binnen bestaande overlegstructuren, bijvoorbeeld heidagen, reguliere vakgroepoverleggen en bij de overleggen van arts assistenten.

Downloads