Naar hoofdinhoud Naar footer

Nils van de Reijt

Hoe kunnen technologische en sociale innovaties ertoe bijdragen dat we in de langdurige zorg écht anders gaan werken? Die vraag staat centraal in mijn werk. Innoveren doen we in de langdurige zorg niet omdat het kan, maar omdat het hard nodig is om cliënten díe ondersteuning te blijven bieden die hen helpt om een betekenisvol en zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Nu en in de toekomst. Daarbij geloof ik in zorg waarbij we uitgaan van wat mensen nog wél kunnen, eventueel met ondersteuning van technologische en sociale innovaties. Zorg waarbinnen zelfredzaamheid, eigen regie en het leiden van een betekenisvol leven centraal staan.

In verschillende rollen als adviseur, project- en/of programmaleider probeer ik mensen en organisaties te inspireren en ondersteunen bij het duurzaam in gebruik nemen en opschalen van de inzet van innovaties. Ik ben ervan overtuigd dat hierbij samenwerking tussen organisaties, het delen van kennis en het leren van elkaars successen en uitglijders essentieel zijn. Daarom komen deze elementen altijd terug in de projecten en programma’s die ik (bege)leid.  

Wapenfeiten

  • Als adviseur inspireer en ondersteun ik organisaties bij het structureel en duurzaam innoveren.
  • Als programmaleider bouw ik aan samenwerkingen en programma’s die de inzet van innovatieve (technologische) oplossingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg vanzelfsprekend maken. Zodat cliënten, zorgprofessionals én organisaties er beter van worden. Dit doe ik bijvoorbeeld als programmaleider van de Innovatie-impuls gehandicaptensector.
  • Binnen de ouderenzorg ben ik als programmaleider verantwoordelijk geweest voor het opbouwen en leiden van Anders Werken in de Zorg; een samenwerkingsverband in de ouderenzorg rondom de inzet en opschaling van zorgtechnologie.
  • Als projectleider ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe vormen van zorg voor ouderen, waarbij sociale en technologische innovaties worden ingezet om mensen langer, zelfstandig een betekenisvol leven in de thuissituatie te laten leiden.