Naar hoofdinhoud Naar footer

Mijn Vilans protocollen - Toelichting wijziging aanleggen van eerste zwachtel

Bij de laatste update van de KICK-protocollen is er een wijziging aangebracht in het protocol ‘aanleggen van korte- en lange-rekzwachtels’. Dit is helaas niet in het wijzigingenoverzicht opgenomen. Over de wijziging zijn diverse vragen binnengekomen.

De eerste zwachtel wordt nu vanaf de kleine teen richting de grote teen gelegd. Deze aanpassing is gedaan op basis van diverse vragen vanuit het werkveld. Ook vanuit fysiotherapeuten werd de wenselijkheid ervan aangegeven. Na overleg met diverse verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met veel ervaring en kennis op het gebied van compressietherapie, hebben we besloten de aanpassing te maken.

Let op: deze wijziging geldt niet voor de werkinstructies van de UrgoK2-zwachtels.

Practice based

De reden achter de wijziging is dat op deze wijze de anatomische stand van voet zoveel mogelijk behouden blijft. Hiervoor is in de literatuur geen evidence gevonden; het is een practice-based en klinisch redenerende overweging.

Praktijkvariatie

We weten door onze vele contacten met organisaties en zorgverleners in het hele land dat zwachtelen een grote praktijkvariatie kent, zowel qua organisatie als uitvoer. Er is dus altijd sprake van een afweging tussen het Vilansprotocol, eventueel daarvan afwijkende lokale afspraken, en natuurlijk de specifieke cliëntsituatie.

Deel deze pagina via: