Frans van Zoest

Frans van Zoest

Me-We verbetert welbevinden jonge mantelzorgers

In Nederland zorgt zo’n 8% van de jongeren tussen 15 en 17 jaar voor een naaste. Deze zorg kan een groot beroep doen op hun veerkracht en mentaal welbevinden. Jonge mantelzorgers vragen bovendien niet snel om hulp, of weten niet goed waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Dit komt omdat ze zichzelf niet als mantelzorger zien en de zorg voor een ouder, broertje, of zus vaak heel normaal vinden.

12-03-2018

Me-We ondersteunt jonge mantelzorgers

Het Europese project Me-We is in januari 2018 gestart om te onderzoeken hoe de veerkracht van jonge mantelzorgers versterkt kan worden. Dit doen we samen met partners uit 10 verschillende landen. Petra (16): ‘Je wordt een soort van moeder. Je krijgt extra taken in huis en er wordt meer van je verwacht.’

In het Me-We-project gaan we:

  • Kennis verzamelen over jonge mantelzorgers in Europa. Wat zijn hun behoeften en voorkeuren en hoe gaan ze om met stress?
  • Verschillende interventies ontwikkelen die hen kunnen helpen in samenwerking met jonge mantelzorgers. Deze interventies testen we in 6 Europese landen en leveren we ook daadwerkelijk op.
  • Opgedane kennis en resultaten evalueren en toegankelijk maken voor stakeholders op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Impact van mantelzorg

Dit is hard nodig, omdat de zorg voor een zieke naaste veel impact kan hebben op de ontwikkeling van jongeren. Ze ervaren bijvoorbeeld meer psychische en emotionele problemen dan andere leeftijdsgenoten. De jongeren kunnen in een isolement komen of zich niet begrepen voelen. Ook kan de gezondheid, het presteren op school en het welbevinden verslechteren door de stress die mantelzorg met zich meebrengt. Aan het woord is ervaringsdeskundige Marjet, die haar ervaringen deelt als jonge mantelzorger:

Verandering in het gezin

De behoefte aan ondersteuning blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Petra. Zij zit in de vijfde klas van de middelbare school als haar moeder een subarachnoïdale bloeding in haar hersenen krijgt. Tijdens de operatie is een deel van haar moeders hersenen afgestorven, waardoor ze erg is veranderd. Ze woont nu in een verzorgingstehuis. Petra: ‘Mijn moeder leeft nog en ik kan met haar praten, dus dan denken mensen al snel “alles is toch prima?”. Maar zo ervaar ik dat zelf niet. Dat vind ik soms wel ingewikkeld, het geeft je het gevoel dat je echt alles alleen moet doen.’

Geen tijd voor leuke dingen

Ook ervaart Petra de nadelige gevolgen: ‘Het afstuderen ging erg moeizaam en was heel intensief. Normaal haalde ik best goede cijfers, nu haalde ik met pijn en moeite een zesje. Vrienden gaan na schooltijd leuke dingen doen, maar ik ging naar huis om te koken voor mijn vader en te zorgen voor mijn moeder.’

Wat is Me-We?

Me-We is een innovatie- en onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Unie namens het Horizon 2020 programma. De projectpartners zijn Linnaeus University, Eurocarers, University of Ljubjana, Kalaidos University, Incra, University of Sussex, Carerstrust, Anziani e non solo en vanuit Nederland het SCP en wij.

Lees meer over het project Me-We (Engelstalig).

Meer informatie over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl