Niet alle registraties gehandicaptenzorg wettelijk verplicht

Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun tijd aan administratieve taken, blijkt uit onderzoek. Kostbare tijd, die zij liever aan hun cliënten besteden. In de gehandicaptenzorg geeft maar liefst 85% van de medewerkers aan de administratie als belastend te ervaren. Er is onduidelijkheid over de herkomst van registraties. Daarom hebben wij een handig overzicht van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg gemaakt.

30-01-2017

Met dit overzicht willen we helderheid bieden en de discussie op gang brengen binnen zorgorganisaties over het nut en de noodzaak van registraties. Het overzicht is gemaakt in het kader van het programma ‘Aanpak Administratieve lasten in de langdurige zorg’.

Fabels en misverstanden

Niet alle registraties gehandicaptenzorg wettelijk verplichtElse Stapersma: ‘Er zijn nogal wat fabels en misverstanden als het om registreren gaat. Veel registraties worden door organisaties zelf bepaald. Soms zijn deze nuttig, maar voor begeleiders is niet altijd duidelijk waarom.’ Zorgaanbieders hebben niet alleen te maken met wettelijke verplichtingen, maar ook met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en de professionele beroepsstandaard. ‘Met dit overzicht willen wij begeleiders helderheid bieden over welke registraties vanuit de wet verplicht zijn en zo de discussie op gang brengen over nut en noodzaak van andere registraties’, aldus Else.

Wat is wettelijk verplicht en wat niet?

Het nieuwe overzicht laat zien welke registraties volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht zijn. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod. Is het ondersteuningsplan onderdeel van het dossier van de cliënt? Zijn registraties die voortvloeien uit het kwaliteitssysteem verplicht? Moet de temperatuur van koelkasten verplicht gecontroleerd worden? Op al deze vragen – en nog veel meer – geeft de publicatie antwoord.

8 herkenbare thema’s

Het overzicht is ingedeeld in 8 herkenbare thema’s:

 • Het dossier
 • Ondersteuningsplan of zorgplan
 • Gedwongen opname en behandeling
 • Medicatie
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Voedselveiligheid en hygiëne
 • Indicatie, administratie, zorgovereenkomst bij een pgb
 • Informatiebeveiliging

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding, een korte omschrijving van de van toepassing zijnde wetten en regelge­ving, een beschrijving van de wettelijk verplichte registraties die hieruit volgen en de waarheid achter fabels en misverstanden.

Verschillende partijen betrokken bij ontwikkeling

We hebben dit overzicht ontwikkeld naar aanleiding van het eerder verschenen rapport ‘Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg, november 2014’. Daaruit bleek dat er veel onduidelijkheid is over welke registraties vanuit de wet verplicht zijn. De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep. 

Bij de ontwikkeling van het overzicht zijn verschillende partijen betrokken geweest, waaronder:

 • Ministerie van VWS
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Workshop registratielasten terugdringen voor teams

Niet alleen de wet en derden vragen om registraties, er  bestaan in zorgorganisaties ook veel  eigen bedachte registraties. In onze workshop , helpen wij teams onnodige registraties in kaart te brengen en duurzaam en verantwoord af te schaffen of efficiënter te organiseren. U kunt ook de handige toolkit downloaden.

Meer over registratielasten

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl