Johan Vesseur

Johan Vesseur

Tweede Kamer roept minister Bruins op tot actie rond eHealth

De Tweede Kamer wil dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) zorgt voor opschaling van eHealth, zo bleek tijdens een algemeen overleg op 7 november. Het zorgveld zou te traag zijn in het omhelzen van slimme zorgtechnologie. En er klonk meer kritiek. Vilans-adviseurs Johan Vesseur en Doortje Boshuizen vertellen.

12-11-2019

Enkele dagen voordat het algemeen overleg in Den Haag plaatsvond, bleek (bron: de jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en Nivel) dat zorgverleners overwegend enthousiast zijn over de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt en er veel gebruik van maken. Maar tegelijkertijd lopen patiënten en cliënten er minder warm voor. De Kamerleden die het woord voerden tijdens het algemeen overleg drongen er om die reden bij Bruins op aan om mensen te stimuleren meer gebruik te maken van eHealth.

Mensen verleiden om technologie te gebruiken

CDA-Kamerlid Joba van den Berg wees de bewindsman erop dat commerciële bedrijven er goed in slagen om mensen te verleiden technologie te gebruiken. Als voorbeeld noemde zij Albert Heijn, dat mensen het gemak van zelf boodschappen scannen laat zien. ‘Wat gaat de minister doen om ook mensen te verleiden meer van eHealth gebruik te maken?’

VVD-parlementariër Hayke Veldman noemde digitale innovatie in de zorg geen keuze maar een must. Hij vroeg zich hardop af of de overheid zorgverzekeraars misschien moet stimuleren een rol te spelen bij het opschalen van eHealth. Maarten Hijink (SP) en Fleur Agema (PVV) opperden om de bekostiging van de zorg op de schop te nemen zodat eHealth beter wordt vergoed, en zorgverleners worden gestimuleerd er meer gebruik van te maken.

In antwoord op de kritische vragen van de Kamerleden zei minister Bruins ook in te zien dat het gebruik van zorgtechnologie kan worden gestimuleerd. Hij heeft toegezegd de Tweede Kamer op de hoogte te gaan houden van allerlei initiatieven, zoals de monitoring van uitkomstgerichte projecten rond eHealth van het Health Innovation Initiative Holland.

Eenzijdige focus op thuissituatie

Een ander punt van kritiek in het algemeen overleg was afkomstig van PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij signaleerde dat eHealth in de praktijk vooral lijkt te worden gebruikt om ouderen langer thuis te laten wonen. Volgens haar is er sprake van een eenzijdige focus op de thuissituatie, er zou meer aandacht moeten zijn voor het nut van eHealth in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Het is logisch dat er vooral in de langdurende zorg aandacht is voor de inzet van zorgtechnologie, stelt senior adviseur Doortje Boshuizen van Vilans. ‘Natuurlijk is het van belang om te kijken naar hoe de eHealth-processen kunnen worden verbeterd in ziekenhuizen, maar in de thuissituatie hebben we in veel heviger mate te maken met de vergrijzing en daarmee samenhangend met een alsmaar groeiende behoefte aan zorg.’ Er is te weinig mankracht om iedereen zorg te verlenen in de langdurende zorg en de thuiszorg, daar kan technologie een belangrijke rol spelen.

Boshuizen waarschuwt om eHealth 'koud' uit te rollen over medewerkers van zorginstellingen. ‘De kans dat ze zorgtechnologie gaan gebruiken is groter als je ze erbij betrekt en dingen laat uitproberen.’ Volgens haar moet je mensen laten ervaren dat technologie hun werk makkelijker maakt en moet het niet leiden tot meer werk. ‘De smartphone bijvoorbeeld is zo normaal geworden dat mensen het niet zien als technologie, en zo hoort het ook.’

Mensen op de werkvloer

Boshuizen krijgt bijval van haar collega, senior adviseur Johan Vesseur, die stelt dat het belangrijk is dat organisaties zorgtechnologie introduceren die kan worden ingezet ‘op momenten dat het toegevoegde waarde biedt of knelpunten oplost’. Hij ziet in dit opzicht een rol weggelegd voor technologieleveranciers die eHealth-toepassingen leveren. ‘Het zo simpel mogelijk maken en aansluiten bij een concrete behoefte is de uitdaging voor technologie-ontwikkelaars.’

Grootschalig gebruik van technologie heeft impact op de hele organisatie, en dus moeten volgens Vesseur ook op bestuurlijk vlak veranderingen plaatsvinden. ‘Maarten van Rixtel van Sensire liet afgelopen week op het congres Mobile Healthcare zien hoe hij als bestuurder de transformatie van de organisatie ondersteunt. Een belangrijk onderdeel is het faciliteren van zorgprofessionals, hun de ruimte geven voor innovatie en zoveel mogelijk digitaal doen. Een inspirerend voorbeeld.’

Deze insteek sluit aan bij de manier waarop Vilans zorgorganisaties ondersteunt bij het (gaan) gebruiken van technologie. Het gaat om de verandering vanaf de werkvloer die door management en bestuur gedragen moet worden, volgens Vesseur. Hij denkt dat er zeker nog grote stappen te maken zijn, maar dat er voldoende kansen zijn: ‘Een conclusie uit de eHealth-monitor die we zeker onderschrijven is dat de wil en het enthousiasme onder zorgprofessionals er is. Daar moeten we optimaal gebruik van maken!’

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl