Marjan Hurkmans
Senior kennisnetwerker

Marjan
Hurkmans

Senior kennisnetwerker

'Niets over ons, zonder ons'

Zoveel mogelijk zelf, of samen met mensen in je omgeving, oplossingen zoeken voor je zorg en ondersteuningsbehoefte. Dat is een mooi streven, maar in de praktijk soms weerbarstig. Zeker voor mensen waarvan je niet direct ziet dat ze kwetsbaar zijn en iets anders nodig hebben. Het zijn mensen die je niet altijd direct herkent of die onbewust over-/onderschat worden.

Graag ga ik samen met ervaringsdeskundigen, familie, professionals, beleidsmakers en het bestuur de uitdaging om integrale oplossingen te vinden en te implementeren in het vernieuwde speelveld. En zoals een ervaringsdeskundige mij ooit meegaf: met elkaar leren kijken naar wat heeft iemand echt nodig heeft.

In het nieuwe samenspel zoeken we ook naar nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en afspraken tussen organisaties. De hele transitie zie ik als een geweldige periode waarin wij, ondanks veel onzekerheden, ons weer bewust zijn geworden dat het gaat om de mens en zijn vraag en niet om de systemen. We hebben nog een hele weg te gaan waarbij we ook dingen moeten loslaten. Ervaringsdeskundigen en professionals met de voeten in de klei helpen mij om de juiste keuzes hierin te maken en ik help hen graag met mijn kennis over keten/netwerksamenwerking, mensen met een niet zichtbare kwetsbaarheid en het samenspel met familie.

Wapenfeiten van Marjan Hurkmans

  • Adviseur Innovatie-impuls van Volwaardig leven.
  • Werkpakketleider ketenverbetering mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen.
  • Projectleider Gelijkwaardig Zeggenschap ook voor NAH Gewoon Bijzonder.

Artikelen van Marjan

Verantwoordelijkheid nemen in de frontlinieBlog
Verantwoordelijkheid nemen in de frontlinie
08 juni 2020

Hoe is het om tijdelijk weer in de 'frontlinie' te werken vanwege de coronacrisis? Vilans-adviseur Marjan Hurkmans werkte in april een aantal weken bij Zorghotel Udens Duijn van Brabantzorg. In haar blog schrijft ze over haar ervaringen.

Website BeterOud geheel vernieuwdNieuws
Website BeterOud geheel vernieuwd
26 maart 2019

De website van BeterOud is vernieuwd. De vernieuwde website is overzichtelijker ingedeeld en toegankelijker gemaakt, met name voor ouderen.

Raad van Ouderen gaat minister adviseren over ouderenzorgNieuws
Raad van Ouderen gaat minister adviseren over ouderenzorg
12 oktober 2018

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is motto van de pas ongerichte Raad van Ouderen.

Kennisnetwerk verward gedrag gestartNieuws
Kennisnetwerk verward gedrag gestart
27 september 2018

In het Kennisnetwerk verward gedrag werken wij samen met andere kennisinstellingen aan een aanpak van verward gedrag. Wij nemen onze kennis mee over de langdurende zorg. Samenwerking met partijen die werken vanuit een ander perspectief is voor ons leerzaam.

Ketenzorg na coma rammeltNieuws
Ketenzorg na coma rammelt
28 juni 2018

De zorg voor patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. De Hersenstichting beschreef voor het eerst alle knelpunten rond deze zorg.

Hoe gaat u om met mensen met verward gedrag?Nieuws
Hoe gaat u om met mensen met verward gedrag?
25 juni 2018

Wat doet u als u iemand tegenkomt die verward gedrag vertoont? Lees over de persona’s Kevin, Jordy en Anne. Zij brengen mensen met verward gedrag tot leven en geven deze letterlijk een gezicht in project Verward in de Wijk.

Hugo de Jonge opent fototentoonstelling ‘Oog voor Anders’Nieuws
Hugo de Jonge opent fototentoonstelling ‘Oog voor Anders’
12 juni 2018

Minister Hugo de Jonge opende woensdag 23 mei in de gang van het ministerie van VWS de fototentoonstelling ‘Oog voor Anders’.

Ouderen ontwikkelen meetlat wonen, welzijn en zorgNieuws
Ouderen ontwikkelen meetlat wonen, welzijn en zorg
18 april 2018

Waarmee moet u rekening houden bij de ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg voor ouderen? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Op deze vragen krijgt u nu antwoord van ouderen zelf. Zij legden het vast in een toetsingskader oftewel ‘de meetlat van de ouderen’.

Samen werken aan een fijn leven voor mensen met een beperkingNieuws
Samen werken aan een fijn leven voor mensen met een beperking
07 november 2017

Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit is een website over hoe partijen in de gehandicaptenzorg samen werken aan een fijn leven voor mensen met een beperking.

Gezocht: Onafhankelijke kartrekkers met een hart voor kinderen
Gezocht: Onafhankelijke kartrekkers met een hart voor kinderen
16 augustus 2017

We krijgen de kinderen en gezinnen steeds beter in zicht. In september gaan we kijken hoe we een integraal transmuraal NAH-kinderteam kunnen organiseren.

7 redenen waarom nazorg belangrijk is bij niet-aangeboren hersenletselTips
7 redenen waarom nazorg belangrijk is bij niet-aangeboren hersenletsel
16 maart 2016

Lees deze 7 redenen waarom het belangrijk is om nazorg en monitoring te bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

7 signalen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennenTips
7 signalen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennen
09 maart 2016

Deze 7 signalen helpen u als wijkprofessional bij het herkennen van NAH. Hoe herkent u niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Impact van NAH op gezin en gezinslevenInterview
Impact van NAH op gezin en gezinsleven
09 november 2015

NAH heeft niet alleen invloed op de patiënt maar ook op partner en kinderen of, als het gaat om een kind, op ouders en andere kinderen binnen het gezin.

Samenwerking gestart voor mensen met bewustzijnsstoornissenNieuws
Samenwerking gestart voor mensen met bewustzijnsstoornissen
23 juli 2015

Het doel is na afloop van het project een fundament te hebben voor het uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek voor mensen met bewustzijnsstoornissen.

3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderenTips
3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen
16 maart 2015

Bekijk deze 3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen. Vooral bij kinderen wordt NAH makkelijk over het hoofd gezien.

5 tips om goede zorg te geven bij NAHTips
5 tips om goede zorg te geven bij NAH
17 november 2014

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten noemen 4 thema’s die voor hen belangrijk zijn in de zorg. Vilans vertaalde ze naar vijf tips.

5 tips om NAH bij kinderen en jongeren te signalerenTips
5 tips om NAH bij kinderen en jongeren te signaleren
28 mei 2014

Hoe kunt u NAH bij kinderen en jongeren signaleren? En waar vindt u passende zorg? Bekijk deze 5 tips.

Begeleiding en behandeling gezinnen van kind met NAH succesvolNieuws
Begeleiding en behandeling gezinnen van kind met NAH succesvol
19 mei 2014

Nieuw zorgaanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling voorziet in een grote behoefte bij gezinnen van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

5 tips voor ondersteuning van gezinnen met een kind met NAHTips
5 tips voor ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH
17 maart 2014

16 lichamelijk gehandicaptenorganisaties ontwikkelden aanbod voor NAH-specifieke gezinsondersteuning. Lees hun 5 tips!

Bekijk meer artikelen

In team Leren en veranderen met Marjan

Paula Gerring
Paula
Gerring

Junior adviseur kennispleinen Junior adviseur kennispleinen

p.gerring@vilans.nl

Bekijk profiel

Jeroen Havers
Jeroen
Havers

Senior adviseur Senior adviseur

j.havers@vilans.nl

Bekijk profiel

Martijn Simons
Martijn
Simons

Senior adviseur Senior adviseur

m.simons@vilans.nl

Bekijk profiel

Yvonne de Jong
Yvonne
de Jong

Senior adviseur Senior adviseur

y.dejong@vilans.nl

Bekijk profiel

Tara Koenders
Tara
Koenders

Senior Adviseur Senior Adviseur

t.koenders@vilans.nl

Bekijk profiel

Janneke Stegink
Janneke
Stegink

Senior adviseur Senior adviseur

j.stegink@vilans.nl

Bekijk profiel

Lotte Bergen
Lotte
Bergen

Junior adviseur Junior adviseur

l.bergen@vilans.nl

Bekijk profiel

Marloes Keulemans
Marloes
Keulemans

Senior adviseur Leren en Ontwikkelen Senior adviseur Leren en Ontwikkelen

m.keulemans@vilans.nl

Bekijk profiel