Marjolein Rebel
Senior adviseur

Marjolein
Rebel

Senior adviseur

'Zelfmanagement is de sleutel'

Het aantal mensen met chronische ziekten groeit enorm. Inzetten op zelfmanagement is hét sleutelbegrip, willen we de langdurende zorg toekomstbestendig maken. Ik stimuleer dat niet alleen patiënten, maar ook professionals hun gedrag willen én kunnen veranderen.

Zorg anders organiseren

Ik zet mijn expertise en ervaring in om zorggroepen en professionals te helpen de zorg voor chronisch zieken anders te organiseren. Hiervoor begeleid ik zorggroepen bij het introduceren van individuele zorgplanning, zelfmanagementondersteuning en persoonsgerichte zorg.

Ik krijg er energie van om samen met zorgverleners die ‘het moeten gaan doen’ uit te denken welke aanpak bij hen, hun organisatie én hun patiënten past. Daarbij bouw ik steeds voort op ervaringen uit eerdere projecten. Ik verspreid en verrijk de kennis over wat werkt en ben realistisch over wat niet werkt.

Wapenfeiten van Marjolein Rebel

  • Bij tal van projecten zorgde ik dat het patiëntenperspectief op de agenda kwam, o.a. door het organiseren van spiegelgesprekken en het enthousiasmeren van beleidsmedewerkers.
  • Ik bracht kaderhuisartsen en een zorgverzekeraar met elkaar in gesprek over individuele zorgplanning. Dit leidde tot het inzicht bij de verzekeraar dat het onderwerp complexer is dan gedacht. 
  • Vijf multidisciplinaire COPD-teams begeleidde ik bij de omslag om persoonlijke doelen van hun patiënten  het uitgangspunt van zorg te laten zijn. Een hele verandering, maar het werkte!

In team Persoonsgerichte zorg met Marjolein