Marjolein Rebel
Senior adviseur

Marjolein
Rebel

Senior adviseur

'Samenwerking is de sleutel'

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De vraagstukken in de langdurende zorg zijn complex. Niemand kan het alleen. Voor mij is het cruciaal dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg samen met professionals en cliënten van de grond komt en dat organisaties daarbij over hun eigen grenzen heen kijken. Juist voor kwetsbare mensen is samenwerking tussen professionals en organisaties zo belangrijk, om te zorgen dat de zorg gaat over wat voor hen in het dagelijks leven belangrijk is. 

Zorg anders organiseren

Ik zet mijn expertise en ervaring in om verpleeghuisorganisaties te helpen de zorg voor hun cliënten anders te organiseren. Hiervoor begeleid ik organisaties o.a. bij verandertrajecten gericht op het verbeteren van hygiënisch werken.

Ik krijg er energie van om samen met de professionals die ‘het moeten gaan doen’ uit te denken welke aanpak bij hen, hun organisatie én hun cliënten past. Daarbij bouw ik steeds voort op ervaringen uit eerdere projecten. Ik verspreid en verrijk de kennis over wat werkt en ben realistisch over wat niet werkt.

Wapenfeiten van Marjolein Rebel

  • Bij tal van projecten zorgde ik dat het patiëntenperspectief op de agenda kwam, o.a. door het organiseren van spiegelgesprekken en het enthousiasmeren van beleidsmedewerkers.
  • Ik bracht kaderhuisartsen en een zorgverzekeraar met elkaar in gesprek over individuele zorgplanning. Dit leidde tot het inzicht bij de verzekeraar dat het onderwerp complexer is dan gedacht.
  • Vijf multidisciplinaire COPD-teams begeleidde ik bij de omslag om persoonlijke doelen van hun patiënten  het uitgangspunt van zorg te laten zijn. Een hele verandering, maar het werkte!

In team Kwaliteit van zorg met Marjolein