Infographic - Technologie bij dementie thuis


Deze infographic geeft een overzicht van verschillende technologieën die u kunt gebruiken om thuiswonende mensen met dementie te ondersteunen. De technologieën zijn ingedeeld naar de 4 fasen van dementie. Licht geheugenverlies, milde dementie, midden stadium dementie en gevorderd stadium dementie.

Daarnaast laat de infographic zien wie van de technologie gebruik kan maken. Namelijk de cliënt, mantelzorger en/of zorgprofessional. Met dit overzicht kunt u eenvoudig zien welke technologie voor wie in welke fase geschikt is.

Lees meer over dementie bij thuis wonen