Signaleer NAH bij kinderen en jongeren


Concentratieverlies, vermoeidheid, snel boos raken en dingen moeilijk onthouden. Vaak komen dergelijke gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen pas laat aan het licht. Houd deze kinderen goed in beeld met onze speciale signaleringslijst voor kinderen en jongeren met hersenletsel.

Screening met de signaleringslijst

De signaleringslijst screent hoe het gaat met het kind. Hoe staat het met zijn concentratie? Geheugen? Taalvermogen? En emotionele gesteldheid? De uitkomsten helpen beslissen wat er nodig is.