Het gebruik en de implementatie van digitale middelen in de zorg kan slimmer. Digitale vaardigheden van zorgprofessionals verschillen onderling enorm. Toch zien we vaak een one size fits all-aanpak van zorgaanbieders, met als gevolg dat applicaties en zorgtechnologie niet optimaal gebruikt worden. In het project ‘Digivaardig in de zorg’ maakt Vilans zich hard voor het op maat faciliteren van zorgprofessionals.

Onderzoek naar digitale vaardigheden

  • Kennis, motivatie, zelfbeeld en houding zijn minstens zo belangrijk voor de adoptie van digitale middelen dan enkel het ontwikkelen van digitale vaardigheden. 
  • Verschillende zorgprofessionals ontwikkelen op verschillende manieren digitale vaardigheden. Maar implementatie van digitale middelen is vaak one size fits all.

Dit zijn de belangrijkste lessen uit onderzoek naar digitale vaardigheden in de zorg dat gedaan is in samenwerking met practoraat Tech@doptie en coalitie Digivaardig in de zorg. Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het op maat toepassen van digitale middelen, zijn persona’s ontwikkeld die een groep zorgprofessionals vertegenwoordigen.

Meer informatie

Bekijk de persona-video 'Omgaan met een analoge idealist'

Vilans werkt in dit project samen met Digivaardig in de zorg, Tech@doptie, Utrechtzorg en Buro Strakz. De kennis die ontwikkeld wordt, komt samen met één of meerdere van deze partijen tot stand.

Zelftest: welk digitype ben jij?

Vilans en coalitie Digivaardig in de zorg lanceren samen de zelftest 'Welk digitype ben jij?' Aan de hand van veertig vragen en stellingen krijgen zorgprofessionals zicht op hun digitale vaardigheden en weten zij bij welke persona zij het beste passen. Met deze informatie hebben teamleiders, managers en zorgmedewerkers zelf meer inzicht in de samenstelling van hun team of organisatie. Benieuwd uit welke digitypes úw team bestaat?

Start de zelftest

Digivaardig implementeren

In co-creatie met projectleiders van een aantal zorgaanbieders is Vilans een traject gestart om de persona’s toe te passen in de praktijk. Het uitgangspunt bij dit traject was de zelftest ‘Welk digitype ben jij?'. De bevindingen uit het traject worden later dit jaar gepresenteerd.

Meer informatie? Neem contact op met:

BartSenior adviseur
Bart
van Mierlo
Senior adviseur b.vanmierlo@vilans.nl 06 22 81 03 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl