Naar hoofdinhoud

Digivaardig in de zorg

Het gebruik en de implementatie van digitale middelen in de zorg kan slimmer. Digitale vaardigheden van zorgprofessionals verschillen onderling enorm. Toch zien we vaak een one size fits all-aanpak van zorgaanbieders, met als gevolg dat applicaties en zorgtechnologie niet optimaal gebruikt worden. In het project ‘Digivaardig in de zorg’ maakt Vilans zich hard voor het op maat faciliteren van zorgprofessionals.

Persona’s digitale vaardigheden

  • Kennis, motivatie, zelfbeeld en houding zijn minstens zo belangrijk voor de adoptie van digitale middelen dan enkel het ontwikkelen van digitale vaardigheden. 
  • Verschillende zorgprofessionals ontwikkelen op verschillende manieren digitale vaardigheden. Maar implementatie van digitale middelen is vaak one size fits all. 

Dit zijn de belangrijkste lessen uit onderzoek naar digitale vaardigheden in de zorg dat gedaan is in samenwerking met practoraat Tech@doptie en coalitie Digivaardig in de zorg. Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het op maat toepassen van digitale middelen, zijn persona’s ontwikkeld die ieder een groep zorgprofessionals vertegenwoordigen.

Wilt u verschillende type technologiegebruikers in uw organisatie ook goed faciliteren? Lees dan 41 tips voor succesvolle implementatie.

Zelftest: welk digitype ben jij?

Vilans en coalitie Digivaardig in de zorg lanceren samen de zelftest 'Welk digitype ben jij?' Aan de hand van veertig vragen en stellingen krijgen zorgprofessionals zicht op hun digitale vaardigheden en weten zij met welke persona zij de meeste overeenkomsten hebben. Met deze informatie hebben teamleiders, managers en zorgmedewerkers zelf meer inzicht in de verschillende digitypes in hun team of organisatie. Benieuwd uit welke digitypes úw team bestaat? U vindt de test hier!

Technologiegebruikers in uw zorgorganisatie 

Tijdens de Slimme Zorgestafette 2021 verzorgde Vilans het webinar ‘Hoe bereik je alle verschillende type technologiegebruikers in jouw zorgorganisatie?’. In dit webinar wordt de inzet van persona’s voor digivaardigheden uitgewerkt. Aan de hand van kenmerken en gedragingen van de persona’s wordt uitgelegd hoe je door middel van persona’s beter inzicht krijgt in de wensen en behoeften van de zorgprofessionals in jouw organisatie of team. Ook wordt een aantal mooie praktijkvoorbeelden gedeeld, waar de inzet van persona’s tot succes heeft geleid.

Gerelateerde media:

Downloads

Deel via

Onze contactpersonen bij dit project