Naar hoofdinhoud Naar footer

Hendrik Buimer

Onderzoeker - Onderzoek en validatie

Goede zorg, nu en in de toekomst

Voor een toekomstbestendige langdurende zorg is het belangrijk om te verkennen hoe  zorgtechnologie kan worden ingezet, zodat iedereen die dat wil kwalitatief goede zorg kan ontvangen. Door de grote hoeveelheid technologische ontwikkelingen en innovaties is het niet altijd gemakkelijk om te bepalen welke van deze toepassingen daadwerkelijk een meerwaarde hebben voor de zorg. Ik vind het boeiend om te onderzoeken waarom sommige technologieën breed verspreid zijn, terwijl andere de fase van pilots nooit ontstijgen en in de kast blijven liggen. Hierbij vind ik het belangrijk om altijd kritisch te blijven of een technologie echt meerwaarde heeft voor de mens en aansluit bij vraagstukken die leven bij cliënten en zorgprofessionals. Om echte impact te kunnen realiseren, moeten naar mijn idee bij de ontwikkeling van technologie de wensen en eisen van de mens centraal staan. 

Wapenfeiten van Hendrik Buimer

Draagt bij aan diverse Europese projecten (zoals Free Walker - Vilans).

Deelt opgedane kennis op verschillende (inter)nationale congressen, workshops en (wetenschappelijke) publicaties.

Is in 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de inzet van multimodale wearables in het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking.