Johan Vesseur

Johan Vesseur

10 tips voor hygiënisch smartphonegebruik

Een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden maakt hun telefoon nooit of hooguit een paar keer per jaar schoon. Dat bleek vorige week uit een peiling van beroepsvereniging V&VN onder meer dan 1.500 leden. Wij onderzochten eerder ook hygiënisch smartphone- en tabletgebruik. Hier kwamen 10 tips uit voort voor een goede telefoonhygiëne.

12-06-2018

Directeur Advies & Implementatie Stannie Driesen: ‘De smartphone en tablet lijken niet meer weg te denken uit de zorg, maar over hygiënisch omgaan met deze apparaten wordt nog niet veel nagedacht. Uit een poll van Zorg voor Beter blijkt dat 77 procent van de verzorgenden en verpleegkundigen vanuit de werkgever verplicht is om onder werktijd een smartphone of tablet te gebruiken, maar dat in slechts 10 procent van de organisaties richtlijnen zijn voor het hygiënisch gebruik. En dat terwijl mobiele communicatiemiddelen een bron van micro-organismen vormen die schadelijk kunnen zijn voor de cliënt. Zorg voor Beter geeft daarom 10 praktische tips.’

Ook aan de slag met hygiene?

Voor gedragsverandering heb je een lange adem nodig

Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Specialist ouderengeneeskunde Carola van Teunenbroek en verpleegkundige Henk de Bont vertellen in deze video hoe zij huiselijkheid en hygiëne combineren. Gedragsverandering vraagt een lange adem, maar volhouden en ondersteunen zijn volgens hen de sleutel tot succes.

Lees het hele artikel

Een gedegen aanpak in de keten

Een goed hygiënebeleid vraagt een gedegen aanpak in de hele zorgketen, zo stelt bestuurder Frank van der Linden van Zorggroep Tangenborgh in Emmen. Het belang van de opzet van regionale zorgnetwerken voor hygiëne en infectiepreventie is dan ook groot.

Lees het hele artikel

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

In opdracht van het ministerie van VWS is een consortium van partijen gestart met het programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'. Als Vilans hebben we een faciliterende rol in dit geheel. Samen met ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso dringen we de aanwezigheid van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) in verpleeghuizen terug.

Lees meer over hygiëne in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl