100e vraag aan Dementiezorg voor Elkaar

‘Help ons een constructieve samenwerking te bewerkstelligen tussen de deelnemers van ons netwerk, dat uit te bouwen en te verstevigen.’ Die vraag stelde het Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt aan Dementiezorg voor Elkaar. Omdat dit de 100e vraag bleek te zijn aan het verbeterprogramma, werd de werkgroep tijdens de eerste bijeenkomst verrast met taart.

03-05-2018

Financiering weggevallen voor netwerk dementie

Annet Meeuws is beleidsadviseur bij welzijnsorganisatie MENS De Bilt. In januari 2018 is ze begonnen als tijdelijke coördinator van het netwerk dementie. Annet: ‘Vorig jaar was de financiering voor de coördinatie weggevallen. De vraag was dus hoe we dat in moesten vullen en wat dat betekende voor de structuur van het netwerk.’ Bij die zoektocht kon Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt wel ondersteuning gebruiken.

Richten op alle kwetsbare ouderen

‘Het gaat natuurlijk niet alleen om geld’, zegt Annet. ‘Dit is meteen een goed moment om ons te bezinnen op waar we staan, waar we heen willen en wat dat betekent. Moeten we onze aandacht bijvoorbeeld verbreden? Niet alleen richten op mensen met dementie maar op alle kwetsbare ouderen in de gemeente? Welke rollen en verantwoordelijkheden horen daarbij? Altijd fijn als een objectieve buitenstaander daarin meedenkt.’

Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt

De adviseur van Dementiezorg voor Elkaar gaat het netwerk onder meer ondersteunen door:

  • een stakeholderanalyse uit te voeren onder alle netwerkleden;

  • een overzicht te maken van wie is wie in de regio en wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn;

  • het traject in kaart te brengen dat mensen met dementie in De Bilt doorlopen (en afspraken te maken om overlap en leemtes te voorkomen);

  • een aanzet te geven voor een toekomstagenda met prioriteiten.

Integraal en persoonsgericht

Het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar helpt samenwerkingsverbanden met ondersteuning op maat om te komen tot integrale en persoonsgerichte dementiezorg en -ondersteuning. Van kleine tot grote vragen, van inhoudelijke vraagstukken tot organisatie- en financieringsvraagstukken.

Meer informatie over Dementiezorg voor Elkaar

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl