6 theatervormen die bijdragen aan gedragsverandering in de zorg

De veranderingen in de langdurende zorg vragen om een andere manier van werken en denken van de zorgmedewerker. Theater draagt op een inspirerende manier bij aan deze gedragsverandering. Er zijn verschillende vormen waarin theater een rol speelt bij de bewustwording van bepaald gedrag.

17-04-2015

theater gedragsverandering in de zorg

1. Voorstelling met nagesprek

Toeschouwers bekijken een voorstelling die over een bepaald thema in de zorg gaat. Dit kan een bestaande, maar ook een op maat gemaakte voorstelling zijn. De voorstelling kan gespeeld worden door acteurs, maar ook door ervaringsdeskundigen. Denk daarbij aan cliënten, mantelzorgers en ouderen. Het belangrijkste onderdeel om gedragsverandering te realiseren is het nagesprek met de acteurs over de voorstelling. Een goede manier om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken en te agenderen.

2. Terugspeeltheater

Het publiek draagt ervaringen en verhalen aan, aan een spelleider. Acteurs improviseren aan de hand van de verhalen en/of ervaringen. Op deze manier komen verhalen, die vaak in organisaties onder de oppervlakte blijven, tot leven en vindt er gedragsverandering plaats. Deelnemers wordt een spiegel voorgehouden. Deze vorm heeft het meeste effect in een veilige sfeer en in een groep mensen die elkaar kennen.

3. Regietheater

Acteurs spelen scenes na, die zijn gebaseerd op situaties in de dagelijkse praktijk die niet helemaal lopen zoals zouden moeten lopen. Hierdoor worden op een humorvolle manier zaken aan de orde gesteld. Deelnemers geven de acteurs input die direct in de voorstelling verwerkt wordt. Doordat er discussies ontstaan onder de deelnemers geeft dat direct een beeld van het gewenste gedrag en treedt er gedragsverandering op.

4. Participatief theater

Bij deze vorm van theater wordt inzicht gegeven in de huidige situatie en hoe die situatie veranderd wordt. Dit kan op verschillende manieren, maar één manier is om samen beelden te maken van de huidige situatie. Door deze opstelling wordt de deelnemer bewust van wat deze situatie met hem doet. Door langzaam te bewegen in de richting van een gewenste situatie voelt de deelnemer direct het verschil.

5. Forumtheater

Bij deze vorm van theater is het publiek de baas. Deelnemers nemen actief deel door in te springen in een scene en zelf aan de slag te gaan. Hierdoor ontstaat een gesprek over hoe het anders kan en dit is het begin van gedragsverandering.

6. Simulatie

Deelnemers spelen de rol van cliënt, mantelzorgers of verzorgende en kunnen zo aan de slag met situaties rondom de samenwerking. Op deze manier worden knelpunten snel duidelijk en verplaatsen zorgmedewerkers zich in een andere situatie die gedragsverandering mogelijk maakt.

Meer informatie over gedragsverandering in de zorg en theater

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl