Annemieke Wieringa Barbara de Groen

Annemieke Wieringa

9 samenwerktips van en voor professionals in de wijk

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein? Die vraag wordt beantwoord in ‘De spil in de wijk’, een publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk.

23-11-2018

Onderzoekers Barbara de Groen, Annemieke Wieringa (Vilans) en Nikki Udo (NJi) deden literatuuronderzoek en spraken met professionals die een spilfunctie vervullen. Het resultaat: 9 tips van en voor professionals om de samenwerking in de wijk te verbeteren en 3 randvoorwaarden.

Tips om de samenwerking te verbeteren

 1. Werk proactief in het opzoeken van contact.
 2. Ga het gesprek aan over elkaars werkwijze en visie.
 3. Ken én maak gebruik van elkaars kennis en kunde. 
 4. Werk ook fysiek dicht bij elkaar.
 5. Organiseer momenten om elkaar te spreken.
 6. Weet wie betrokken is in een casus. Spreek duidelijk af wie wat doet en op welk moment je de ander inschakelt.
 7. Spreek met elkaar af wie de regie heeft.
 8. Koppel terug over stand van zaken binnen de casus.
 9. Evalueer regelmatig hoe de samenwerking gaat.

Randvoorwaarden voor spilfunctie medisch en sociaal domein

 1. Geef als organisatie de ruimte om de spilfunctie goed uit te voeren en af te wijken van regels of vaste werkwijzen.
 2. Maak als organisaties onderling afspraken over het delen van cliëntinformatie en leg dit vast.
 3. Heb samen met ketenpartners oog voor continuïteit en capaciteit in de zorg en ondersteuning voor de cliënt.

Van de tips is een poster met cartoons gemaakt. Deze is te vinden op de website van Integraal Werken in de Wijk. Daar kan ook de publicatie worden gedownload.

Download de publicatie

Download de poster

Lees meer over integraal werken in de wijk

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl