Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Aan de slag met handreiking eenzaamheidsinterventies

Eenzaamheid is een vraagstuk in onze samenleving. De coronacrisis heeft dat nog eens extra benadrukt. Maar, ook vóór corona was er veel eenzaamheid en dat zal na corona niet anders zijn. De handreiking ‘Aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een toegankelijk overzicht van de actuele kennis over eenzaamheidsinterventies en een werkblad om eigen interventies onder de loep te nemen en te verbeteren.

23-08-2021

Direct naar de handreiking

Veel organisaties zetten zich vol betrokkenheid en passie in voor de aanpak van eenzaamheid. Helaas zijn de activiteiten en interventies die zij ontwikkelen niet altijd succesvol in de aanpak van eenzaamheid of zouden deze meer succesvol kunnen zijn. Meer kennis over wat wél en niet werkt in eenzaamheidsinterventies zou daarbij helpen. Met de nieuwe handreiking kunnen organisaties aan de slag om hun aanbod waar nodig te verbeteren én om nieuw aanbod te ontwikkelen. In het kader van deelname aan de landelijke coalitie Eén-tegen-Eenzaamheid is de handreiking aangeboden aan het ministerie van VWS. Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid biedt bovendien een cursus aan om de handreiking en het werkblad beter te kunnen gebruiken.

Over de toepassing

'Wetenschappelijk onderzoek heeft de nodige kennis opgeleverd over eenzaamheidsinterventies. Deze kennis is voor professionals (en vrijwilligers) die bij de ontwikkeling en uitvoering van eenzaamheidsinterventies betrokken zijn echter vaak moeilijk toegankelijk. Hierdoor wordt relevante kennis vaak niet toegepast en dat is een gemiste kans in de aanpak van eenzaamheid. De handreiking bundelt de kennis in een beknopt document en lost zodoende het probleem van toegankelijkheid van informatie op', aldus medeauteur Schoenmakers.

De handreiking is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (dr. Eric Schoenmakers) in samenwerking met Vilans (dr. Tamara Bouwman) en de Vrije Universiteit Amsterdam (prof. dr. Theo van Tilburg).

Naar de handreiking

Meer informatie? Neem contact op met:

TamaraOnderzoeker
Tamara
Bouwman
Onderzoeker t.bouwman@vilans.nl 06 29 43 67 20
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl