Else Stapersma

Else Stapersma

Afspraken nodig om registratielast te verminderen

In het kader van de ‘Aanpak verspilling in de zorg’ hebben verschillende partijen (Vilans, FNV, Nu’91, CNV, en V&VN) in de vorm van een werkgroep het voortouw genomen om de registratielast zoals die door verpleegkundigen en verzorgenden wordt ervaren, in kaart te brengen. Ook is gezocht naar praktische voorbeelden en aanbevelingen om deze registratielasten terug te dringen. De opbrengst van deze inventarisatie is op 15 januari 2015 in een rapport overhandigd aan staatssecretaris Martin van Rijn.

19-01-2015

Van Rijn tevreden, maar kritisch

De staatssecretaris is tevreden over de opbrengst uit de werkgroep en de concreetheid van het rapport, maar ook kritisch: “We praten al lang over de registratielasten en er worden vele rapporten over dit thema geschreven.” De vraag aan de werkgroep is hoe we met de aanbevelingen uit het rapport, snel merkbaar resultaat boeken wat betreft het terugdringen van registratielasten. De tijds- en kwaliteitswinst die dit oplevert in het werk van verpleegkundigen en verzorgenden komt direct ten goede aan de zorg voor cliënten.

Bouwstenen aanwezig

De werkgroep geeft als antwoord dat uit de inventarisatie blijkt dat er al veel bouwstenen aanwezig zijn om het proces van registreren efficiënter in te richten. Enkele van de vele voorbeelden hiervan zijn (in het rapport staan meer goede voorbeelden beschreven):

  • Goede voorbeelden en lessen uit Het Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI). 
  • Het gedetailleerde overzicht in de richtlijn ‘Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging’ van de gegevens die in een zorgplan genoteerd moeten worden op basis van landelijke regels en afspraken.
  • De handzame checklist die ontwikkeld is voor risicosignalering die veel lange checklists vervangt.

Concrete handleidingen

Wat echter ontbreekt, is een plek waar al deze initiatieven samenkomen en waar deze helder en implementeerbaar voor organisaties worden weergegeven. Om dit te realiseren, moet eerst afstemming plaatsvinden tussen alle betrokkenen op landelijk niveau over welke registraties noodzakelijk zijn. Ook zorgverzekeraars en de inspectie worden hierbij betrokken. Als die stap is genomen worden er concrete handleidingen gemaakt over het doelmatig inrichten van registratieprocessen. Organisaties kunnen wel alvast intern kritisch kijken waar zij de registratielasten voor hun zorgmedewerkers verlichten.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl