Alles over zorgleefplannen in handige kennisbundel

Het zorgleefplan is een belangrijke instrument in de zorg. Het wordt samen met de cliënt gemaakt, geëvalueerd en bijgesteld. De cliënt krijgt hierdoor de regie over zijn eigen leven. Hoe maakt u een goed zorgleefplan? Wat voor dilemma's komt u tegen? De nieuwe online kennisbundel Zorgleefplan geeft inzicht.

30-01-2017

Deze kennisbundel is een handvat tot het maken een accuraat zorgleefplan met aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals; persoonsgerichte zorg, familiezorg en relevante wet- en regelgeving.

Bekijk kennisbundel

nieuwsoverzicht-alles-over-zorgleefplannen-in-deze-kennisbundel

Waarom deze kennisbundel

Uit verschillende rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg komt naar voren dat in instellingen in de langdurende ouderenzorg de zorgplannen niet systematisch worden gebruikt en dat de accuraatheid onvoldoende is.

Het doel van de Kennisbundel is om zorgprofessionals te inspireren en prikkelen om zelf aan de slag te gaan. De kennis wordt daarom aangeboden in een aantrekkelijk jasje met veel ruimte voor verhalen uit de praktijk, opdrachten en tips voor het gebruik van het materiaal in de les en verwijzingen naar relevante documentatie, links en (meet)instrumenten. De kennisbundel is geschreven voor zowel hbo- als mbo-verpleegkundigen, in opleiding of al werkzaam.

Meer over het zorgleefplan

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl