Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Heeft u ervaring met alternatieve sleuteloplossingen?

Hoe krijgt u als zorgmedewerker toegang tot de woning van de cliënt bij een noodsituatie, als hij zelf de deur niet meer kan openen? U kunt niet elke medewerker een sleutel geven. En een sleutelkluis blijkt niet altijd de meest veilige optie. Een andere oplossing voor toegang tot de woning is nodig. Wij onderzoeken wat de alternatieven zijn. Helpt u mee?

30-01-2017

Personenalarmering wordt in Nederland door 2% tot 3% van de mensen van 65 jaar of ouder gebruikt. Met deze hals/polszender kan de cliënt bij een calamiteit overal vanuit de woning een alarmmelding genereren. Het zorgpersoneel dat wordt ingeschakeld voor deze, vooraf niet te plannen, zorg is sterk wisselend. Het betreden van de woning wordt hierdoor een probleem.
Heeft u ervaring met alternatieve sleuteloplossingen?

Sleutelkluis: een gemak voor inbrekers

Er wordt vaak een sleutelkluis gebruikt door hulpverleners om toegang te krijgen tot een woning waar een bewoner zelf niet de deur kan openen. De sleutelkluizen blijken echter al langere tijd niet de ideale oplossing. U kunt duidelijk aan de buitenkant van een huis zien dat er waarschijnlijk kwetsbare mensen wonen. De sleutelkluizen zijn onder andere doelwit van inbrekers en oplichters die zich hierop specialiseren. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat ieder jaar zo’n 800 huishoudens het slachtoffer zijn van een inbraak doordat een onveilig sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. Toch is er nog weinig bekend over veilige alternatieven.

Help mee woningen van cliënten veiliger te maken

Waar moet een alternatieve sleuteloplossing aan voldoen om meer veiligheid te bieden voor de bewoner? Wat zijn de voor- en nadelen van sleuteloplossingen met een elektronisch slot en app, ten opzichte van de reguliere sleutelkluizen voor cliënt, medewerker en organisatie? Wat is de onderliggende business case voor de alternatieve sleuteloplossing?

Vilans onderzoekt dit bij drie zorgorganisaties die werken met de sleutelkluis en nieuwe oplossingen. Per locatie halen we ervaringen op bij cliënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals die werken met sleuteloplossingen. Hun ervaringen gebruiken we voor advies richting andere organisaties. Het onderzoek loopt van september 2016 t/m februari 2017.

Wij werken in dit onderzoek met financiering van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in nauwe samenwerking met Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid.

Aanmelden voor dit onderzoek?

Help mee met het onderzoek om het betreden van woningen van cliënten veiliger te maken. Deel uw ervaring met alternatieve sleuteloplossingen vóór 28 februari 2017 via deze (link is niet meer beschikbaar) korte online enquête. Of meld u aan om mee te doen aan het onderzoek om het betreden van woningen van cliënten veiliger te maken. Neem contact op met Johan van der Leeuw via j.vanderleeuw@vilans.nl, 06 - 22 81 06 56 of via s.suijkerbuijk@vilans.nl, 06 - 22 81 04 16.

NB Inmiddels is deze oproep verlopen. 

Meer informatie over sleuteloplossingen

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl