Animatievideo - Werken met zorgleefplan

Het zorgleefplan helpt bij het goed aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft, methodisch werken en samenwerken met de familie. Deze animatievideo van Zorg voor Beter brengt de voordelen van het werken met een zorgleefplan op een leuke manier in beeld.

12-10-2016

De video (3 minuten) is voor verzorgenden en verpleegkundigen en bijvoorbeeld te gebruiken als bijscholing in het team of in het onderwijs.

Methodisch werken doet u gewoon

Anne Marie Vaalburg, expert zorgleefplan en adviseur bij V&VN: 'Als je verpleegkundigen en verzorgenden en verzorgenden vraagt: hoe doe je dat, cliëntgericht werken? Of leg eens uit: methodisch werken? Dan is het antwoord vaak: Dat doe je gewoon. En heel veel doen ze ook gewoon en voortdurend, tussen het douchen en zalven, in de slaapkamer en in de keuken.’

‘Maar dat wil niet zeggen dat het ook gewoon is. Het is werk van opgeleide professionals: observeren, signaleren, in gesprek gaan met de cliënt over wat je ziet, weten welke zorg in welke situatie passend is afstemmen met collega's over wel of niet ingrijpen, creatieve oplossingen bedenken voor problemen, enzovoort.'

Voordelen van het zorgleefplan

De video maakt heel mooi duidelijk hoe alles wat verzorgenden en verpleegkundigen doen ook een logische plek krijgt in de verslaglegging in het zorgleefplan. Op die manier leggen ze verantwoording af over hun handelen en wordt het handelen evalueerbaar. Bovendien krijgt de cliënt meer invloed, want wat opgeschreven wordt, is het resultaat van het gesprek met de cliënt en indien nodig familie.

Vaalburg: 'Het zorgleefplan is in sommige organisaties een dik boekwerk geworden, dat hoog scoort op de lijst van administratieve lasten. Dat is ongelofelijk jammer, want het zorgleefplan is het basisdocument voor de zorg. De video laat zien waarom het zo belangrijk is.'

Bespreek video zorgleefplan met collega's

Deel de video met uw collega's en praat er over met elkaar. Stel elkaar en uzelf vragen als:

  • Zetten wij het zorgleefplan ook in om cliëntgericht te werken?
  • Zetten wij het zorgleefplan ook in om methodisch te werken?
  • Helpt het zorgleefplan ons ook in de samenwerking met familie?

Animatievideo - Werken met zorgleefplan

Meer informatie over het zorgleefplan

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl