Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

Begeleiders in Beeld is eerste erkende gehandicaptenzorginterventie

Het trainingsprogramma ‘Begeleiders in Beeld' is door de erkenningscommissie langdurende zorg op 22 januari 2015 erkend als effectieve interventie. Doel van het trainingsprogramma is de interactie tussen begeleiders en hun cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen te verbeteren.

12-02-2015

Inzicht in emotionele intelligentie

Tijdens een 4 maanden durende training krijgen begeleiders inzicht in hun eigen emotionele intelligentie. Door middel van videofeedback leren ze dit inzicht toe te passen in hun interactie met de cliënt. Vooral zelfreflectie en bewustwording staan centraal tijdens de training.

Evaluatie Begeleiders in Beeld

‘Begeleiders in Beeld’ is intensief onderzocht in een 5-jarig promotieonderzoek onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University). Met vragenlijsten, beoordelingen door experts en observaties is de effectiviteit geëvalueerd.

Erkenningstrajecten geven overzicht en inzicht

Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies centraal en online toegankelijk. Bovendien worden ze in de toekomst opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Ook werken we toe naar aansluiting bij het erkenningstraject van NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en Movisie. Zo ontstaat overzicht en inzicht in kwaliteit.

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl