Beter oud worden doen we samen

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde de feestelijke overdracht tijdens de conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg) op 30 november 2016.

30-11-2016

Beter oud worden doen we samen

‘Gezamenlijk een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen in de samenleving realiseren, dat is onze ambitie. We zijn trots dat we met elkaar onze kennis en krachten kunnen bundelen’, zegt Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en voorzitter van het consortium BeterOud. ‘Gezamenlijk kunnen we zo de wetenschappelijke, politieke en publieke agenda beïnvloeden. Beter oud worden doen we samen.’

Ouderen centraal

Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van innovatieve toepassingen voor ouderen. Er zijn onder andere leergemeenschappen, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. Hier staan ook de verbeterprojecten van NPO. In alle activiteiten blijven de wensen van ouderen het uitgangspunt. Lees hier meer over op de website van BeterOud.

Enorme beweging

BeterOud zet de lijn voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de afgelopen 10 jaar heeft ingezet. Dit programma heeft een enorme beweging op gang gebracht. De vraag wat ouderen zelf belangrijk vinden is centraal komen te staan in wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De samenwerking die in de 8 NPO-netwerken tot stand is gebracht tussen ouderen, professionals en wetenschappers heeft geleid tot handzame producten met een grote meerwaarde voor de doelgroep. Denk aan de Transmurale Zorgbrug, die ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen en projecten als SamenOud, Even Buurten en Delfgoud.

Deelnemende partijen aan het consortium BeterOud zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken.

Over ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Over het NPO

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) verbetert de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Ruim 650 organisaties werken daarvoor landelijk en regionaal samen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het NPO is een programma van ZonMw, in samenwerking met de NFU en de CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

Meer informatie over BeterOud

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl