Van Rijn kondigt programma Dementiezorg voor elkaar aan

Staatssecretaris Martin van Rijn kondigde tijdens het jaarevent van het Deltaplan Dementie van 14 november 2016 aan dat er een programma komt om de dementiezorg in Nederland te verbeteren: Dementiezorg voor elkaar. Een programma dat tot stand is gekomen binnen het Deltaplan dementie en Vilans samen met Movisie, NIVEL, Pharos en Trimbos-instituut ontwikkelde.

16-11-2016

Optimale zorg en ondersteuning, ook voor de familie

Er zijn in Nederland ruim 260.000 personen met dementie. Elk jaar komen daar ongeveer 10.000 mensen bij. Van Rijn geeft aan dat dementie de komende decennia een steeds grotere rol in ons dagelijks leven gaat spelen en dat dat naast meer kennis in de samenleving vraagt om optimale zorg en ondersteuning. Ook voor de familie. Het programma Dementiezorg voor elkaar richt zich op het verbeteren van die zorg en ondersteuning.

Van Rijn: 'Een programma zoals Dementiezorg voor elkaar is hard nodig'

Van Rijn geeft aan dat de dementiezorg in Nederland vergeleken met het buitenland goed is maar dat het altijd beter kan. Van Rijn: 'Neem de , waar heel duidelijk de normen in staan waar goede dementiezorg aan moet voldoen. Die bestaat inmiddels al een paar jaar, maar wordt niet door iedereen gebruikt. De zorgstandaard biedt zorgverleners en cliënten de handvatten voor goede zorg en ondersteuning.'

'Voor iedereen is hiermee duidelijk wat je van elkaar mag verwachten. Door de vergrijzing zien we bovendien de druk op de zorg en ondersteuning van mensen met dementie toenemen. En mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat stelt ons voor grote uitdagingen. Een programma zoals Dementiezorg voor elkaar is dan hard nodig.' Van Rijn geeft aan dat hij wil dat professionals in de zorg zich door het programma uitgedaagd en gesteund voelen om de zorg verder te verbeteren. 

Dementiezorg voor elkaar

Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken bij Vilans over het programma: 'Onze ambitie is dat mensen met dementie en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren.'

Het programma Dementiezorg voor elkaar moet ertoe leiden dat de zorg en ondersteuning persoonsgericht en integraal zijn en aansluiten bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. We gaan in de praktijk op zoek naar goede voorbeelden én naar verbeterpunten. De goede voorbeelden delen we via een kennisnetwerk. Als ondersteuning gewenst is bij een verbeterpunt, bieden we die aan. Het programma wil vanuit een open benadering op de inhoud bijdragen door ontwikkelingen te ondersteunen en inzichten te verwerven en te delen.

Van Rijn kondigt programma Dementiezorg voor elkaar aan

Impact & resultaat

Het programma is bedoeld voor professionals in samenwerkingsverbanden. We willen hen ondersteunen in het bieden van persoonsgerichte integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Hierbij richt het programma zich op zorginhoudelijke verbeterpunten met de Zorgstandaard Dementie als ijkpunt en op verbeterpunten op organisatorisch en financieel vlak. Aan het einde van het programma is er een geactualiseerde Zorgstandaard en, afhankelijk van de ontwikkelingen, een Register Dementiezorg. Het programma kent een looptijd van vier jaar.

Vanaf maart 2017 starten Movisie, NIVEL, Pharos, het Trimbos-instituut en Vilans met de uitvoering van het programma en gaat de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl live. Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u die mailen naar info@dementiezorgvoorelkaar.nl.

Onderdeel van het Deltaplan Dementie

De coöperatie Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken organisaties voor mensen met dementie. Samenwerking is het sleutelwoord. Zo wil de coöperatie samen werken aan betere dementiezorg. Het Deltaplan Dementie steunt op drie pijlers: onderzoek, zorgverbetering en de dementievriendelijke samenleving. Het programma Dementiezorg voor elkaar richt zich op de zorgpijler en zoekt nadrukkelijk verbinding met de andere pijlers en aanverwante projecten en activiteiten.

Lees meer over het Deltaplan Dementie.

Meer informatie over dementiezorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl