Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Betere zorgoplossingen door samenwerking met China

Chinese beleidsmakers maakten vorige week kennis met het Nederlandse zorgstelsel. Deze delegatie van de China National Healthcare Security Administration (NHSA) was onder andere te gast bij Vilans. Van hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg Henk Nies en beleidsadviseur strategie en communicatie Saskia ter Kuile (Vilans) kregen de bezoekers uitgebreide lezingen over de uitdagingen voor de Nederlandse langdurende zorg. Die bleken in veel aspecten op de uitdagingen in China te lijken.

13-12-2019

Vergelijkbaar

De NHSA is te vergelijken met het Zorginstituut in Nederland. Het orgaan is in China verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van zorgverzekeringen, de financiering van de langdurende zorg en het vastleggen van medische standaarden en medisch beleid. Henk Nies en Saskia ter Kuile brachten de zeskoppige delegatie op de hoogte van het Nederlandse zorgstelsel en de toenemende druk op de toegankelijkheid van zorg. Eenzelfde uitdaging als waar de beleidsmakers in China mee bezig zijn.

Samen innoveren

Eerder dit jaar maakten verschillende Nederlandse kennis- en zorgorganisaties, waaronder Vilans, bekend te gaan samenwerken met vergelijkbare partijen in de Chinese zorg. Dit kwam voort uit een recent bezoek aan China van een Nederlandse handelsmissie onder leiding van het ministerie van VWS. Nederland en China hebben met vergelijkbare uitdagingen te maken in de langdurende zorg. Samenwerking moet leiden tot kennisuitwisseling en verschillende gezamenlijke innovatieprojecten en initiatieven. En uiteindelijk tot betere zorgoplossingen voor beide landen.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl