Lotte Cornelisse

Lotte Cornelisse

Blockchain: nog grootser dan de introductie van internet?

Vilans heeft in 2016 een aantal verkenningen uitgevoerd rond verschillende thema’s en ontwikkelingen om te ontdekken hoe de zorg eruit gaat zien. Buiten onze ‘vertrouwde’ scope, niet per se om iets nieuws te ontdekken, maar vooral om aan te sluiten op wat er al is en waar we ons voordeel mee kunnen doen. We delen onze bevindingen in een blogserie. In onze vorige 4  blogs vertelden we over de . Deze week: blockchain.

24-04-2017

Deze blog is geschreven door Lotte Cornelisse en Nienke Nijhof

Technologie maakt het leven makkelijker. Iedere dag komen er nieuwe mogelijkheden bij. Maar dat maakt het ook spannend, want wat gaat al die nieuwe technologie voor ons betekenen? Blockchain is zo’n ontwikkeling, u hoort en ziet de term steeds vaker voorbij komen als het gaat om toekomst en trends, ook in de zorg. Er wordt al geroepen, blockchain is een ontwikkeling die straks meer impact heeft dan de introductie van het internet. Zou het echt zo zijn? En is het dan heel erg dat we nog niet precies weten wat het is? Wie houdt zich hiermee bezig en wat zijn de mogelijkheden en gevolgen voor de langdurende zorg? Het duizelde ons, de hoogste tijd voor een verkenning dus. We spraken erover met spelers uit diverse sectoren - een bank, een verzekeraar, een leverancier van zorgtechnologie - en met Marloes Pomp, expert op het gebied van blockchain.

blockchain nog grootser dan de introductie van internet

Wat is blockchain?

Blockchain draait om het digitaal vastleggen en overdragen van waarde. Een blockchain bestaat uit een netwerk van computers met elk een kopie van een database die gezamenlijk beheerd wordt. Het netwerk bepaalt of een transport van waarde is toegestaan. Het bekendste voorbeeld van een blockchain is de bitcoin. Veel mensen denken bij blockchain dan ook aan geld. Maar niet alleen geld heeft waarde. Het kan ook gaan om een aandeel, een stem of een hoeveelheid zorg. De voorwaarden van een transactie worden in het netwerk geprogrammeerd, ook wel smart contracting genoemd. Die geprogrammeerde voorwaarden zorgen voor vertrouwen en efficiëntie waardoor controle van een derde partij – bij bitcoins is dat bijvoorbeeld de bank - niet meer nodig is in de huidige rol.

Lastig te volgen? Een voorbeeld dan: een persoon of een organisatie mag bepaald aantal eenheden besteden aan partijen die zijn gecertificeerd in het leveren van zorg. Zo’n transactie is alleen mogelijk als het netwerk van computers het erover eens is dat die eenheden aan gecertificeerde zorg worden uitgegeven. Als iemand de eenheden probeert uit te geven aan bijvoorbeeld een auto, dan wordt de transactie afgekeurd. Op dit moment zijn aan zo’n transactie nog veel tussenpersonen verbonden, met blockchain kan dat proces veel efficiënter worden ingericht.

Een efficiënter proces

Een blockchain is interessant bij vormen van samenwerking waarin we niet op elkaars systeem willen of kunnen vertrouwen. Door gebruik te maken van een waardeoverdracht via blockchain is een administratief proces met derden niet nodig. Tussenpartijen - zoals overheden, banken en notarissen - krijgen een andere rol of worden zelfs overbodig. De Nederlandse overheid experimenteert daarom volop met blockchain-pilots onder begeleiding van Marloes Pomp. Op het gebied van zorg wordt al in 6 pilots geëxperimenteerd, onder andere met het persoonsgebonden budget (PGB). Ook heeft er een pilot plaatsgevonden in de kraamzorg waardoor onder andere registraties en declaraties zijn vereenvoudigd. 

Andere manier van organiseren

In de zorg kunnen we veel voorbeelden bedenken waarbij derden worden ingezet voor het organiseren van die zorg. We zie dan ook volop kansen. Juist nu steeds meer mensen langer thuis wonen en zoveel mogelijk zelf de regie voeren, biedt blockchain mooie kansen. Stelt u zich eens voor, mevrouw Karels krijgt een aantal eenheden zorg toegewezen. Zij mag dit zelf uitgeven aan een door haar gekozen zorgleverancier die gecertificeerd is voor het leveren van de zorg waar zij recht op heeft. Het netwerk beslist op basis van de vastgelegde voorwaarden of de transactie doorgaat met de door mevrouw Karels gekozen partij.

Transparant netwerk

Uit onze verkenning blijkt dat er in Nederland al vrij veel gebeurt rond de inzet van blockchain. Mensen die ermee bezig zijn, benadrukken dat het nog wel in de kinderschoenen staat, vooral door vraagstukken rond identiteit en privacy. Want blockchain is gebaseerd op een open, transparant netwerk. Dat betekent dat alle transacties openbaar zijn, wat in veel situaties niet wenselijk is. Maar er wordt veel tijd besteed aan deze vraagstukken. Volgens experts duurt het nog maar een paar jaar voor we de toepassingen van blockchain in ons dagelijks leven inzetten. De verwachting is, dat blockchain een grote invloed zal hebben op onze economie, handel en overheid (Pomp, 2016).

Een paar maanden geleden vroegen we ons af of het erg was dat we niet wisten wat blockchain precies is. Nu we er wat meer van weten, zien we vooral kansen voor de zorg. Wij hopen dat u dat na het lezen van deze blog ook zo ziet. Van het terugdringen van administratieve processen wordt iedereen toch blij? We zien kansen voor de toepassing van blockchain maar de techniek er achter begrijpen we nog niet helemaal. Maar volgens ons is dat ook niet erg, want de meeste mensen weten toch ook niet hoe het internet werkt terwijl ze het dagelijks gebruiken!

Ziet u ook kansen of experimenteert u met een toepassing van blockchain in de zorg? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Meer informatie over technologische ontwikkelingen

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteSenior adviseur
Lotte
Cornelisse
Senior adviseur l.cornelisse@vilans.nl 06 46 05 38 26
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl