Praktisch boek over proactieve ouderenzorg

Protocollaire Ouderenzorg (versie 2015) is een praktisch boek over proactieve, samenhangende en integrale ouderenzorg. Het boek is bedoeld voor praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en huisartsen die de zorg voor hun oudere patiënten willen verbeteren. Het boek is de volledig vernieuwde opvolger van de NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg (uitgave 2010).

09-12-2015

Ouderenzorg steeds complexer

De zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds complexer. Door de toenemende vergrijzing, door complexere problemen en door multimorbiditeit. In het nieuwe zorgmodel staat de oudere centraal en vormen zorgverleners, mantelzorgers en maatschappij een netwerk om hem heen. Daarmee groeit ook de noodzaak van goede samenwerking, uitwisseling en verslaglegging. Met als doel een sluitend systeem van lokale, persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning.

U kunt het boek bestellen via de website van NHG

Protocollaire Ouderenzorg

Ondersteuning bij verbeteren van zorg

Het boek Protocollaire Ouderenzorg helpt huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen bij het verbeteren van zorg. Het biedt ondersteuning bij het opzetten van hoogwaardige ouderenzorg en bij het verbeteren van die zorg. In het boek komen de organisatie, het zorgproces en de samenwerking op verschillende niveaus aan de orde. De kenmerkende problematiek is uitgewerkt in herkenbare casussen met voorbeelden van zorgplannen, handige schema’s voor diagnostiek en interventies en de opties bij behandeling en verwijzing.

Rol Vilans

Wij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het boek. Door jarenlange ervaring weten onze adviseurs van wat nodig is om de zorg te innoveren en verbeteren. Mede omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde van transmurale zorg hebben Vilans-adviseurs (Corine van Maar, Cynthia Hofman, Jeanny Engels en Ruth Pel) het schrijven van een groot aantal hoofdstukken voor hun rekening genomen. Daar zijn we zeker trots op!

Het boek is ontwikkeld door Het Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en Vilans, met subsidie van ZonMw.

Meer informatie over ouderenzorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl