Interview - ‘De bewoner ziet: daar zijn ze goed bezig

Het Kennisnetwerk Dementie is een lerend netwerk, dat vanuit de praktijk een verbinding legt met wetenschap. Marga Klompé is een van de 7 deelnemende organisaties. Specialist ouderengeneeskunde Rini Eringfeld en bestuurder Marcel Duvigneau vertellen waarom.

16-09-2019

Waarom doet Marga Klompé mee aan het Kennisnetwerk Dementie?

Rini: ‘Om van andere organisaties te leren hoe we nog beter kunnen omgaan met mensen met dementie. Deze kennis willen we binnen het netwerk delen en we leggen de link met scholing en wetenschap. We kijken daarnaast wat de beste manier is om scholing aan te bieden aan medewerkers, zodat zij up-to-date blijven in hun handelen en kennis en die ook verbeteren.’

Marcel: ‘We willen de beste kennis over dementie in huis hebben. De meest actuele kennis en dat wat landelijk bekend is. In het Kennisnetwerk Dementie willen we kennis en ervaringen van uitvoerend professionals delen met andere organisaties, zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen voor onze cliënten. Dat is voor ons halen, maar ook brengen.’

‘Wij willen van andere organisaties leren hoe we nog beter kunnen omgaan met mensen met dementie.’

Wat is het voordeel voor bewoners en medewerkers?

Rini: ‘Medewerkers vergroten hun kennis van dementie en hoe hiermee om te gaan. Daardoor ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen in hun eigen handelen en krijgen zij meer tools tot hun beschikking. Dat verbetert de kwaliteit van zorg voor bewoners.’

Marcel: ‘Bewoners van Marga Klompé krijgen de bevestiging dat wij de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op een goed niveau hebben en onze zorg adequaat is. De cliënt kan zien: ze zijn daar goed bezig. Voor onze professionals is het een mooie manier om hun kennis over dementie te vergroten en met collega’s ervaringen uit te wisselen.’

‘Geef professionals de ruimte om te doen waar ze goed in zijn en dat ook bij elkaar op te halen. Daar zijn ze keien in.’

Wat is je meest opmerkelijke inzicht?

Rini: ‘Dat we veel verschillende handelwijzen al op verschillende plekken in de organisatie doen, maar dat hiervan weinig op papier staat en dit weinig gestructureerd gebeurt. In de organisatie weten medewerkers van de ene woning bijvoorbeeld vaak niet wat er op een andere woning gebeurt, zodat kennis en mogelijkheden minder gedeeld en gebruikt worden. Wij werken nu aan een gedeelde visie op dementiezorg en een overzicht van mogelijke handelingen en hulpmiddelen.’

Marcel: ‘Voor mij als bestuurder is dat lastig om te zeggen. Toen we hieraan begonnen, dacht ik dat wij de door de universiteit ontwikkelde werkvormen zouden gaan gebruiken voor kennisbehoefte op mbo3-niveau. Ik verwachtte dat dat in het netwerk prioriteit zou krijgen. Maar nu ik zie hoe de kennisuitwisseling verloopt tussen de professionals, denk ik dat dit misschien wel een didactische vorm is die veel beter werkt.’

Afbeelding: naamgeefster van de stichting, Marga Klompé, werd in 1956 de eerste vrouwelijke Nederlandse minister

Wat adviseer je andere lerende netwerken?

Rini: ‘Deel kennis en vaardigheden en zet zoveel mogelijk eenvoudige instructies hiervoor op ‘papier’ of deel ze met audiovisuele beelden binnen organisaties en als organisaties met elkaar. Daarnaast: betrek hier onderzoekers bij voor meer wetenschappelijke onderbouwing. Zo kom je samen tot een meer onderbouwd arsenaal aan kennis en vaardigheden waarmee de begeleiding, zorg en behandeling van mensen met dementie tot meer kwaliteit van leven leidt en tot meer werkplezier bij de medewerkers.’

Marcel: ‘Geef professionals de ruimte om te doen waar ze goed in zijn en dat ook bij elkaar op te halen. Daar zijn ze keien in. Als bestuurder moet je niet te veel sturen, faciliteer daarom een platform waarop ze kennis kunnen delen en laat ze hun gang gaan. Er zit immers zoveel talent in onze organisaties.’

Deze casus is slechts een voorbeeld. Organisaties kunnen zich niet aanmelden om ook deel te nemen aan het Kennisnetwerk.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

TaraSenior Adviseur
Tara
Koenders
Senior Adviseur t.koenders@vilans.nl 06 14 00 61 33
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl