Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Interview - ‘De verpleeghuiszorg heeft zoveel lef

Maandag 4 februari is het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: waardigheid en trots op elke locatie’ officieel van start gegaan. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Brentano in Amstelveen, waar ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanwezig was. Een mooi moment voor Anneke Augustinus, de programmamanager, om terug- én vooruit te blikken. 

11-02-2019

Als je Anneke vraagt waar ze zich het komende jaar het meest op verheugt, hoeft ze niet lang na te denken. ‘Ik wil heel graag laten zien dat de verpleeghuiszorg voorloopt. Medewerkers kijken steeds vaker in de spiegel en verbinden daar ook conclusies aan. Daar heb je lef voor nodig en dat hebben de organisaties die meedoen.’ Al die organisaties - de teller staat inmiddels op 160 - zetten zich in voor voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor hun bewoners. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is leidend, maar het gaat om de uitvoering. Of, zoals de minister het verwoordde: ‘Oma merkt niets van het kwaliteitskader, maar ze merkt het wel als medewerkers dingen anders gaan doen’. 

Oma merkt niets van het kwaliteitskader, maar ze merkt het wel als medewerkers dingen anders gaan doen.

Alles begint met een scan

‘In 2018 hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van het programma’, vertelt Anneke. ‘Verpleeghuizen beginnen steeds met een scan. Dat klinkt simpel, maar dat vraagt aandacht. Mensen van verschillende disciplines vullen een vragenlijst in die de 8 taartpunten van het kwaliteitskader omvat. Oók cliënten of hun vertegenwoordigers. Onze experts doen een documentenanalyse. Denk aan kwaliteitsplannen, cliënttevredenheidsonderzoeken, rapportages en inspectierapporten. En last but not least: we houden een 3 uur durend kwaliteitsgesprek over de uitkomsten van de scan met alle sleutelfiguren: zorgprofessionals, cliënten, staffunctionarissen, behandelaars, mantelzorgers en leidinggevenden. Dat hele proces duurt zo’n 8 weken. De locatieverantwoordelijke formuleert vervolgens de actiepunten en de ondersteuningsbehoefte en bespreekt dat met de bestuurder.’

Hulp aanvaarden is niet altijd makkelijk

Het mooiste resultaat tot nu toe vindt Anneke de positieve reacties op het kwaliteitsgesprek. ‘In het kwaliteitsgesprek leggen we uitkomsten van de scan naast de 8 onderdelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Gaandeweg erkennen mensen dan dat ze nog niet altijd de meest gewenste zorg leveren en dat ze niet alles alleen kunnen. Je trots opzij zetten en hulp aanvaarden is niet altijd makkelijk. Ze accepteren onze hulp. Zo laagdrempelig zijn we blijkbaar. Die bewustwording en die bereidheid om van elkaar te leren, vind ik heel mooi om te zien.’ 

Meters maken

Nu het programma officieel is gestart, kan iedere verpleeghuislocatie meedoen. Groot of klein, pgb- of gefinancierd door zorg in natura, met één of meer locaties per zorgaanbieder. Anneke: ‘We gaan nu echt meters maken en ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. Ik zie al zoveel mooie en belangrijke ontwikkelingen bij de locaties die meedoen. Ook als het gaat over moeilijke onderwerpen zoals elkaar feedback geven of gesprekken over de eindigheid van het leven. Wanneer ik tevreden ben? Als de sector in 2022 zegt: dit heeft ons écht geholpen.’

Lees meer over waardigheid in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl