Tamara Streng

Tamara Streng

Oproep - Denk mee over de kennisbundel Verward in de wijk

Verward gedrag is een toenemend probleem, voor mensen zelf, de maatschappij en ook voor hulpverleners. Kennis over verward gedrag wordt daarom steeds belangrijker. De kennisbundel Verward in de wijk biedt hulpverleners veel informatie over ziektebeelden, de omgang met verward gedrag en organisatie van zorg. De pilotversie is nu beschikbaar!

14-01-2019

De samenstellers willen graag weten hoe de kennisbundel wordt gebruikt en wat de ervaringen zijn. Zij nodigen daarom hulpverleners, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten uit hun ervaringen te delen. Op basis daarvan wordt de kennisbundel eventueel aangepast en de definitieve versie in het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar gesteld. 

Bekijk de kennisbundel

Kennis, organisatie en gedrag

In de kennisbundel komen de elementen kennis, organisatie en gedrag aan bod. Zoals: het herkennen en begrijpen van ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen veroorzaken en de organisatie van zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag (landelijke wet- en regelgeving, die regio’s of gemeenten verder zelf invullen). De kennisbundel ondersteunt zo professionals in de organisatie van zorg in eigen wijk of buurt en biedt handvatten om samen te werken met zowel formele als informele zorgverleners. Ook komt gedrag aan de orde: het gedrag van verwarde mensen maar vooral ook de reacties van de zorgprofessional zelf.

De kennisbundel is ontwikkeld door Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde, Hogeschool Rotterdam, Laurens, Movisie en Vilans. In het project Verward in de wijk werkten zij samen om de zorg voor verwarde mensen inhoudelijk te versterken. De kennisbundel is één van de resultaten.

Ervaringen doorgeven?

U kunt uw ervaringen op twee manieren met ons delen:

  • Mail uw feedback over de kennisbundel naar Tamara Streng (t.streng@vilans.nl)
  • Neem deel aan de bijeenkomst over ‘Verward gedrag in de wijk’ in het voorjaar van 2019. Tijdens deze bijeenkomst wisselen deelnemers ervaringen uit en evalueren zij het gebruik van de kennisbundel. Als u mee wil doen, neem ook dan per mail contact op met Tamara Streng.

Lees meer over verward gedrag

Meer informatie? Neem contact op met:

TamaraAdviseur kennismanagement
Tamara
Streng
Adviseur kennismanagement t.streng@vilans.nl 06 30 08 49 09
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl