Denk mee over nieuwe vormen van organiseren in de zorg

Hoe kunnen we de zorg beter organiseren? De trends zijn uitdagend, het ritselt van de dilemma’s, het bruist van vernieuwing en elke week ontstaat wel een nieuwe organisatievorm.

22-02-2018

Zo kwam eind januari de oprichting van Self BV in het nieuws, een samenwerkingsverband van de Amarant Groep en een aantal ouderinitiatieven als coöperatie. Dit initiatief om gezamenlijk zorg, wonen en welzijn te gaan aanbieden klinkt goed, maar hoe komen we te weten of dergelijke nieuwe organisatievormen effectief en duurzaam zijn en daarmee of navolging wenselijk is?

Pragmatische oplossingen voor prangende problemen

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen en professionals staan dagelijks voor de uitdaging om de zorg zo te organiseren dat het aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen en de veranderende behoeften van cliënten. Nieuwe organisatievormen, binnen en tussen zorgorganisaties, ontstaan veelal als pragmatische oplossingen voor prangende problemen. Je moet iets, maar hoe onderbouwd is de keuze voor een nieuwe organisatievorm?

Verbinding tussen praktijk en onderzoek nog losjes

Ook de wetenschap doet voortdurend onderzoek naar nieuwe en effectieve organisatievormen. Maar de verbinding tussen praktijk en onderzoek is nog losjes. Onderzoeksinstituten en andere kennisinstituten haken veelal in een later stadium aan, terwijl ze hun kennis ook veel eerder kunnen inbrengen in het ontwerp van een nieuwe organisatie. Nu wordt er hooguit een evaluatie achteraf gehouden, als de nieuwe wijzen van organiseren al uitgekristalliseerd zijn. En vaak duurt het jaren voordat de vergaarde kennis beschikbaar komt en actief verspreid wordt. Dit zet een rem op organisatorische innovatie en de systematische onderbouwing daarvan.

Drie partners geven impuls

Praktijk en onderzoek kunnen veel meer van elkaar leren en samen verstandig experimenteren met en implementeren van nieuwe organisatievormen. Daaraan geven drie partners een impuls: de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM; voorheen iBMG), Vilans als kennisinstituut voor de langdurende zorg en Skipr als mediapartner. Samen met de zorgbestuurders vanuit de cure, care, welzijn en wellicht ook wonen en onderwijs.

Door relevante trends inzichtelijk te maken, organisatieontwikkelingen op de voet te volgen, samen nieuwe wijzen van organiseren te initiëren, en kennis via actie-begeleidend onderzoek direct beschikbaar te maken. Dit vraagt om samenwerking tussen innovatieve zorgaanbieders en onderzoekers en daarvoor starten wij een platform voor co-creatie tussen veld, advies en onderzoek.

Vul de enquête in

Om het leerplatform te initiëren en richting te geven, hebben we al een eerste trendanalyse gedaan en een serie verkennende interviews gehouden met bestuurders in allerlei zorgsectoren. Op basis daarvan is een enquête opgesteld. Doe mee! De enquête staat nú open voor iedereen die wil meedenken over het nieuwe organiseren in de zorg. Het doel is om inzichtelijk te maken welke trends een trigger vormen voor (gericht experimenteren met) nieuwe organisatieveranderingen en welke nieuwe vormen van organiseren nu al ontstaan, zowel binnen als tussen zorgorganisaties.

Organisatie van zorg naar hoger plan tillen

Zorgbestuurders en directeuren kunnen in de enquête aangeven of zij willen participeren in een meerjarig co-creatieplatform. Daarmee gaan we als veld, advies en onderzoek samen aan de slag met gerichte organisatie-innovatie, via inspirerende co-creatie in het leerplatform en gezamenlijke kennisvergaring en -verspreiding. Zo kunnen we samen de organisatie van zorg op een hoger plan tillen!

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl