Doen bij Depressie erkend als effectieve interventie

Het zorgprogramma  is door de erkenningscommissie langdurende zorg op 7 november erkend als een effectieve interventie. Doel van het zorgprogramma is om meer aandacht te besteden aan mensen die depressieve klachten hebben en om de klachten daadwerkelijk te behandelen. Het systematisch opsporen en vervolgens het systematisch behandelen van depressie en depressieve klachten bij ouderen met chronische en complexe problemen in verpleeghuizen, is de kern van het programma.

11-12-2014

Minder depressie en apathie

'Doen bij Depressie' is een multidisciplinair zorgprogramma en bestaat uit drie fasen: opsporen, behandelen en monitoren. Een belangrijke rol is weggelegd voor de verzorgende, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect laat zien dat deze interventie leidt tot minder depressie op somatische afdelingen, minder apathie op psychogeriatrische afdelingen en een verhoging van kwaliteit van leven op beide afdelingen. 

Overzicht en inzicht in kwaliteit

In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies centraal en online toegankelijk. Bovendien worden ze in de toekomst opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Ook werken we toe naar aansluiting bij het erkenningstraject van NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en Movisie. Zo ontstaat overzicht en inzicht in kwaliteit.

Meer weten?

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl