Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

eHealth-monitor: kies bewust voor zinvol gebruik van eHealth

Er liggen veel kansen voor eHealth, zo blijkt uit de eHealth-monitor 2017. Wel is het belangrijk als u eHealth zinvol wilt gebruiken om bewust keuzes te maken waarom u eHealth toepast en voor wie.

28-11-2017

Aanbod eHealth groeit, gebruik blijft achter

In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van technologie voor gezondheid en gezondheidszorg en het creëren van aanbod. Het gebruik van eHealth-toepassingen blijft echter een uitdaging. Dit komt onder andere doordat er nog veel onbekendheid en onduidelijkheid is op het gebied van eHealth. Zorggebruikers zijn vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden bij hun zorgverleners, die op hun beurt merken dat er onduidelijkheid is over de inzet van toepassingen. Het proberen en daadwerkelijk ‘doen’ helpt de meerwaarde van eHealth te ervaren.

Positieve ervaringen met eHealth

In de ouderenzorg en bij chronisch zieken zijn er positieve ervaringen met eHealth. De helft van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen meet zelf hun gezondheidswaarden, zoals gewicht, bloedsuiker en bloeddruk. In de ouderenzorg maakt meer dan 40% van de verpleegkundigen gebruik van een elektronisch patiëntenportaal. En meer dan de helft ziet kansen voor verbetering van de medicatieveiligheid door het gebruik van digitale dubbele controle.

Online contact

Artsen en zorggebruikers zijn vooral positief over online contact. Bijna de helft van de zorggebruikers geeft aan gebruik te willen maken van het grootste deel van de toepassingen. Maar online contact roept ook vragen op. Er is vooral nog onduidelijkheid over het gebruik en de veiligheid van de toepassing.

eHealth-monitor

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is op 23 november 2017 gepresenteerd. De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen.

Wij bundelen met Nictiz onze expertise rondom het thema eHealth. Henk Herman Nap, Vilans-expert eHealth, is lid van de begeleidingscommissie van de eHealth-monitor en focust zich vooral op de mogelijkheden van eHealth in de VVT-sector.

Lees de volledige resultaten van dit onderzoek in de eHealth-monitor 2017.

Meer informatie over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl