Positief gezond in de wijk door samenwerking

Wij werken met veel verschillende partijen samen om te komen tot meetbare en merkbare veranderingen in het leven van burgers en cliënten. Gemeentelijke overheden, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg en ondersteuning werken met elkaar en met ondersteuning van onze kennis aan positieve gezondheid in de wijk. Een recent samenwerkingsproduct voor de realisatie van  en van kwaliteit van bestaan van burgers is ‘Gezond en wel in de wijk’.

26-04-2016

Gezond en wel in de wijk

‘Gezond en wel in de wijk’ is een E-magazine voor gemeenten die willen kiezen voor kwaliteit in de wijk. Maar hoe weten wij wat kwaliteit is? We werkten samen met 6 landelijke organisaties in een erkenningstraject om interventies of aanpakken te beoordelen op kwaliteit en effectiviteit. Het resultaat? Voor het brede terrein van preventie tot aan langdurige zorg is zichtbaar welke interventies werken.

Gemeentelijke overheden en andere betrokkenen weten daardoor beter wat zij kunnen inzetten. In het magazine leest u praktijkvoorbeelden ter inspiratie, interventiedatabanken om aan de slag te gaan en reportages en interviews voor verdieping.

Bekijk e-magazine

Oud-Vilansbestuurder Annelies Versteegden: "Mooi om te zien hoe we in deze samenwerking gebruikmaken van beschikbare kennis zodat bijvoorbeeld kwetsbare mensen ondersteund worden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ik hoop dat het zal inspireren om vaker erkende interventies te gebruiken.”

E-magazine ‘Gezond en wel in de wijk’ geeft gemeenten eenvoudig toegang tot erkende interventies

Winst voor de wijk

Voor het brede terrein van preventie tot aan langdurige zorg werken de kennisinstituten nu samen bij het beoordelen van interventies. Een samenwerking waar we trots op zijn en waar gemeenten de vruchten van plukken. Of het nu gaat om overgewicht bij de jeugd aan te pakken, eenzaamheid terugdringen, of extra aandacht voor mantelzorgers: interventies op het gebied van preventie, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, het sociale domein, sport en bewegen en langdurige zorg worden op dezelfde manier en met gelijke criteria beoordeeld.

Meer informatie over erkende interventies

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl