'Ethiek is vooral het goede voor jezelf kiezen en doen'

Klaartje Spijkers is senior projectmanager bij Patiëntenfederatie Nederland. De afgelopen jaren leidde ze onder andere een project over ethiek. In de interviewreeks over ethiek in de langdurende zorg vertelt zij haar ervaring. ‘Vanuit onze leden kwam het verzoek om te inventariseren wat er nu eigenlijk voorhanden is rondom ethiek. We gingen met patiënten, patiëntenverenigingen en zorgverleners in gesprek’, vertelt Klaartje. ‘We vroegen hoe ze omgingen met ethische dilemma’s. Zoals: Moet ik mijn medicijnen slikken? Mag ik het rijbewijs van mijn dementerende partner afnemen? Of: Laat ik wel of niet genetisch onderzoek doen? Veelvoorkomende en herkenbare lastige keuzes.’

22-11-2018

Brochure met stappenplan

Op basis van de gesprekken, maakte Patiëntenfederatie Nederland een brochure: ‘Pas op de plaats, lastige keuzes in uw zorg.’ Klaartje: ‘Het is een handreiking voor patiënten over het omgaan met ethische vragen. Maar het woord ‘ethiek’ komt er bewust niet in voor. We kwamen er namelijk achter dat dat woord mensen afschrikt. Het is te abstract. Terwijl als je simpele taal en concrete voorbeelden gebruikt, iedereen het herkent.’ De brochure bevat een stappenplan om te komen tot een weloverwogen besluit. ‘Er staan praktijkvoorbeelden van moeilijke keuzes in die aan hand van het stappenplan worden uitgewerkt. Soms kost het wat extra tijd om alles goed op een rijtje te zetten.’

Download de brochure

Verschillende belangen

In de zorg is 'Samen beslissen' steeds belangrijker. Maar soms conflicteren de belangen van de patiënt en de arts. ‘Een voorbeeld is de casus waarin een volwassen man met taaislijmziekte een longbloeding kreeg. De arts wilde hem opereren omdat hij anders een grote kans had om te overlijden. Maar zijn ouders wilden dat niet. Door die operatie zou hun zoon namelijk van de lijst voor een longtransplantatie worden afgehaald. De verschillende afwegingen van de arts en de ouders leverden een lastige situatie op. Uiteindelijk is de zoon niet geopereerd. Gelukkig overleefde hij het en inmiddels heeft hij zelfs nieuwe longen.’

Meer aandacht voor de patiënt

‘Ethiek is eigenlijk niets meer dan: het goede voor jezelf kiezen en doen’, zegt Klaartje. ‘Dat geldt voor zowel de zorgprofessional als de patiënt. Toch is er vaak meer aandacht voor het perspectief van de zorgverlener. Kijk maar naar het moreel beraad bij zorginstellingen. Daar zit altijd iemand die namens de patiënt spreekt en bijna nooit de patiënt zelf. Wat natuurlijk best vreemd is, aangezien het over hem gaat.’ Patiëntenfederatie wil dan ook dat er meer aandacht komt voor wat de patiënt wil en nodig heeft. ‘Het zou mooi zijn als Vilans ons daarbij kan helpen.’

Er is vaak meer aandacht voor het perspectief van de zorgverlener.

Deel uw ervaringen

Hoe gaat uw organisatie om met ethische vraagstukken en dilemma’s? Wilt u uw voorbeelden en ervaringen uit de praktijk delen? Stuur een mail naar Alies Struijs. Dan nemen we graag contact met u op voor een telefonisch interview.

Lees de eerdere interviews over ethiek in de langdurende zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl