Yvonne de Jong

Yvonne de Jong

Extra aandacht nodig voor jonge mantelzorgers in coronatijd

Eén op de vijf kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. De huidige onzekere coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers, zo blijkt ook uit een recente enquête van de Klankbordgroep JMZ Pro. Daarom is het belangrijk dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. Nu, en in de toekomst.

02-06-2020

Enquête onder jonge mantelzorgers

Waar jonge mantelzorgers tijdens hun dagelijkse leven al belast worden met zorgtaken, kan de belasting juist tijdens deze coronaperiode toenemen. Jonge mantelzorgers maken zich bijvoorbeeld meer zorgen om hun naaste met gezondheidsproblemen, maar ook de druk om zorgtaken op zich te nemen door het (tijdelijk) wegvallen van school of dagopvang kan leiden tot extra belasting. Dat blijkt ook uit een onlangs gehouden enquête onder jonge mantelzorgers.

Week van de Jonge Mantelzorger

Begrip, herkenning en erkenning is er tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni. Tijdens deze week worden er landelijk diverse activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers. Online games, videogesprekken en leuke cadeautjes zijn een greep uit de activiteiten. Iedereen met jonge mantelzorgers in de omgeving kan een steentje bijdragen door extra aandacht te besteden aan deze jongeren.

Bekijk een overzicht van alle activiteiten

Campagne 'Deel je zorg'

Daarnaast lanceert het ministerie van VWS deze week de campagne ‘Deel je zorg’. Minister Hugo de Jonge heeft deze campagne afgetrapt door in gesprek te gaan met jonge mantelzorgers. Hoe gaat dat thuis, zorgen voor een vader of moeder? Of voor een broertje die je maar beperkt mag bezoeken? Hoe hou je het als jonge mantelzorger vol en hoe kunnen professionals zoals mantelzorgcoaches je daarbij helpen om het te combineren met school?

Landelijke samenwerking

Om ook naast de Week van de Jonge Mantelzorger landelijk meer aandacht en een betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals te realiseren, is er een Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht. Door landelijke (kennis)instituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd. Alle kennis en expertise over het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers wordt zo op een centrale manier gebundeld en verspreid over het land. Zo kunnen jonge mantelzorgers in de toekomst eerder opgemerkt worden, informatie ontvangen en zo nodig de juiste ondersteuning en hulp krijgen.

Betrokken partijen

Sinds 1 januari 2020 zijn de volgende organisaties betrokken bij de Alliantie: JMZ Pro, MantelzorgNL, Vilans, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Trimbos-instituut, Stichting Informele Zorg Twente, Vanzelfsprekend!?, Brussen Erbij Beweging (BEB) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl