Sanne van der Weegen

Sanne van der Weegen

Health Deal stimuleert eHealth bij kwetsbare jongeren

Om kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te ondersteunen bij hun stap naar zelfstandigheid, ondertekenden minister Hugo de Jonge van VWS, zorgorganisatie Pluryn en diverse ketenpartners, waaronder wij als Vilans, op 13 juni 2018 de Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatie toepassingen de kwetsbare jongeren te faciliteren en stimuleren.

14-06-2018

Technologie maakt stap naar volwassenheid makkelijker

Voor (kwetsbare) jongeren is de overgang van jeugd naar volwassenheid een moeilijke periode. Op het moment dat jongeren 18 jaar zijn geworden, worden allerlei volwassen keuzes van hen verwacht. Over wonen, opleiding, inkomen, over werk, zorg en ondersteuning. eHealth-technologie kan helpen deze overgang voor deze jongeren makkelijker te maken.

Bekijk de Health Deal

Health Deal steun in de rug

Aan de hand van een aantal stellingen ging de minister met verschillende belanghebbenden in gesprek over de overgang van jeugd naar volwassenheid en de rol die eHealth-technologie daarbij zou kunnen vervullen. De Jonge: ‘Technologie kan een zegen zijn voor mensen met een beperking. Mensen die net als ieder ander graag mee willen doen in deze samenleving. En die dat ook kunnen. Maar die door een lichte verstandelijke handicap, door aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, of door een psychische aandoening wél veel vaker tegen problemen aanlopen. Waardoor ze vaker een steun in de rug nodig hebben. Mooi om te zien hoe een organisatie als Pluryn hierin voorop loopt en blijft innoveren. Vandaag sloten we een Health Deal, zodat zij hun ambities naar een hoger niveau kunnen tillen.’

We hebben als maatschappij veel georganiseerd rondom jongeren, maar hoe ondersteunen we hen als ze 18 worden en er veel verandert?

Technologie om jongeren te ondersteunen

Toenmalig Vilans-bestuursvoorzitter Annelies Versteegden vult aan: ‘Het is mooi dat we gestart zijn vanuit de vraag van jongeren. Er verandert veel als je 18 wordt. Je krijgt veel vragen op allerlei domeinen als wonen, zorg, opleiding, werk en vrije tijd. We hebben als maatschappij veel georganiseerd rondom jongeren, maar de vraag is hoe we hen ondersteunen net na die leeftijdsgrens. Hoe helpen we hen door de bomen het bos te zien? Hoe kunnen we dingen makkelijker maken én hoe kan technologie ons daarbij helpen? Vanuit onze rol zijn we ook al betrokken bij andere initiatieven en graag leveren we ook aan dit initiatief een bijdrage als kennisorganisatie. Kennis verbinden en in gesprek met elkaar weer stappen verder komen. Dus: aan de slag.’

Partners Health Deal

Verschillende partijen zijn bij de Health Deal betrokken, zodat er vanuit uiteenlopende invalshoeken kan worden meegedacht. Deelnemers van de Health Deal zijn: het ministerie van VWS, Pluryn, Koraal, Gemeente Nijmegen, Talis, Vilans, GGD Gelderland-Zuid, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Digital Health Center, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC Nijmegen, Kristallis, Tarcisiusschool, Universiteit Twente, VraagApp, Tinybots, Sensara, Quli, Bindkracht 10 en het JongerenNetwerk.

Meer informatie over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl