Interview - Hier ligt een mooie taak voor Vilans

Na afloop van de Vilans Relatiedag 2018 vroegen we de deelnemers antwoord te geven op twee vragen. Eén: ‘Wat moeten we als Vilans écht van uw organisatie weten?’ En twee: ‘Wat zou u meer van ons willen zien?’ Drie van hen geven een toelichting.

19-11-2018

‘Ik gun iedereen een KICK-lidmaatschap’

Wie: Erica van der Meulen, zorgmanager bij Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud  
Antwoord 1: We gebruiken KICK-protocollen, omdat ze nu betaalbaar zijn
Antwoord 2: Houd het lidmaatschap betaalbaar voor kleine zorgondernemers 

'Sinds een jaar zijn we lid van de Kennisgemeenschap KICK-protocollen. We wilden al eerder meedoen, maar voor ons - een instelling met 10 bewonersplaatsen - was het te duur. Totdat Vilans besloot om het lidmaatschap toegankelijker te maken voor kleine zorgaanbieders. Hoe klein we ook zijn, ook hier komt de Inspectie langs. Ook wij moeten voldoen aan regels en procedures, net als de grote jongens. En dat willen we ook. Iedereen mag weten welke kwaliteit we leveren.'

'Door ons kleinschalige karakter scholen we alleen de meest voorkomende handelingen. KICK-protocollen gebruiken wij dan ook vraaggericht. Op gezette tijden organiseren we praktijkdagen, waarbij medewerkers de protocollen vooraf thuis kunnen bestuderen om ze vervolgens samen te oefenen. Komt er een verpleegtechnische handeling voorbij die we niet regelmatig gebruiken? Dan pakken we het actuele Vilans-protocol erbij om betrokken medewerkers acuut te scholen.'

'Soms merk ik dat er verwarring bestaat over de vraag wanneer je in aanmerking komt voor de light-versie van het KICK-lidmaatschap, die wij hebben. Vilans hanteert als bovengrens een omzet van 7 ton per jaar. Gaat dit puur over inkomsten uit zorggelden, dan is dat voor veel kleine organisaties geen probleem. Komen daar bijvoorbeeld huurinkomsten en servicekosten bij, dan wordt het een ander verhaal. Vilans zou er goed aan doen om hierin helderheid te verschaffen door aan te geven welke berekening ze hanteren. Ik spreek geregeld collega’s van instellingen die net boven dat bedrag zitten en daarom maar niet meedoen. Een gemiste kans is, lijkt me.'

'Ik gun iedereen een lidmaatschap, ook omdat het om zoveel méér gaat dan protocollen alleen. Als lid van de kennisgemeenschap haal en deel je kennis, help je protocollen te ontwikkelen en ontmoet je nieuwe, interessante partijen. Ik vind het ook bijzonder om te merken dat grote instellingen profiteren van de kennis van juist kleinschalige organisaties. Alleen daarom al is het fijn als Vilans het lidmaatschap betaalbaar houdt.'

‘Liefst wat meer aandacht voor complexe kind- en jeugdzorg’

Wie: Rineke Verbaas, beleidsmedewerker bij ’s Heeren Loo
Antwoord 1: We bieden specialistische zorg
Antwoord 2: Help bij het ontwikkelen van zorg, zeker nu er (te) weinig mensen zijn 

'In de regio Ermelo bieden we met 1400 medewerkers specialistische zorg aan zo’n 670 cliënten, variërend van ‘gewone’ meervoudig gehandicaptenzorg tot uiterst complexe zorg in very intensive care units. De laatste jaren is vooral ons ‘kind en jeugd’-aanbod verder uitgebreid. Het aantal kinderen en jongeren met complexe ondersteuningsvragen neemt toe. Door hun heftige problematiek kunnen ze niet thuis blijven wonen.' 

'Vilans richt zich al jarenlang op thema’s die rechtstreeks raken aan waar wij als organisatie mee bezig zijn, zoals NAH, psychiatrie en forensische zorg. Zo hebben we ooit samen een bijeenkomst georganiseerd over de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen bij cliënten. De laatste tijd lijkt die aandacht langzaam te verschuiven naar ouderen. Ik snap die nieuwe focus wel, gezien alle ontwikkelingen in de ouderenzorg. Toch zou ik het fijn vinden als Vilans de kind- en jeugdzorg weer wat bewuster belicht. Al is het alleen al omdat de sector zit te springen om vers bloed.'

'Ook wij moeten aan de bak. Goed geschoold personeel is schaars, zeker waar het gaat om het leveren van zorg aan ZZP 7-cliënten. Behalve op ons aannamebeleid zetten we dan ook in op het binden, boeien en beter toerusten van medewerkers. Bijvoorbeeld via onze eigen werkwijze ‘Stevig Staan’. Willen we nog meer stappen maken op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, dan moeten we als zorgorganisaties van elkaar weten wat we doen en hoe we tot een gezamenlijk aanbod komen. Hier ligt een mooie taak voor Vilans dat als geen ander weet hoe je trends signaleert, organisaties bij elkaar brengt en ervaringen deelt.'

‘Met ondersteuning wijkgericht werken wél laten slagen’

Wie: Jantine Wilschut, innovatieadviseur wijkverpleging bij Lelie zorggroep
Antwoord 1: We zijn groot qua omvang, maar lokaal klein
Antwoord 2: Ondersteun wijkgericht werken, door organisaties met elkaar in contact te brengen

'Als innovatieadviseur wijkverpleging adviseer ik ons bestuur hoe we cliënten nog gerichter kunnen helpen door het gebruik van technologie en het verbeteren van producten en processen. Mede daarom heb ik me aangesloten bij het Vilans-project Zorgvernieuwers. Er gebeurt veel op innovatiegebied en er komt steeds meer bij. Dan is het handig om inspiratie op te doen, ervaringen uit te wisselen, te weten wat er speelt.'

'Lelie zorggroep is een grote organisatie in een werkgebied dat loopt van Assen tot Goes. Ondanks deze omvang zijn we in gebieden die wat verder weg liggen van onze thuisbasis Capelle aan de IJssel, vaak een van de kleinere aanbieders. Daarom werken we lokaal samen met andere organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van specialistische zorg of nachtzorg. In steeds meer wijken wordt de stap naar wijkgericht werken gezet. Waarbij een wijkregisseur ervoor zorgt dat cliënten zo weinig mogelijk last hebben van de verschillende financiële schotten en de zorg krijgen die ze nodig hebben.'

'Thuiszorginstellingen, huisartsen en ziekenhuisdisciplines weten elkaar meestal te vinden in de wijk. Het contact met en tussen andere partijen, zoals welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen óf ontbreekt óf komt vaak moeizaam tot stand. In meerdere regio’s willen we bijvoorbeeld met organisaties in de wijk de toegang tot woningen van mindervalide cliënten regelen. Soms wordt een plan afgeblazen, omdat niet iedereen hetzelfde systeem wil aanschaffen. Dit is typisch zo’n voorbeeld waarbij Vilans een rol kan spelen. Zij weten hoe je dit soort gesprekken voert, afspraken maakt en eventuele meningsverschillen opzij zet om wijkgericht werken wél te laten slagen.'

Lees meer over innovatie in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl