Hoe praat je met elkaar over de laatste levensfase?

'In de ouderenzorg spelen regelmatig ethische vragen. Bijvoorbeeld rondom de invulling van de laatste levensfase of het euthanasievraagstuk. Helaas zijn cliënten die in het verpleeghuis terecht komen, vaak niet meer in staat om zich goed te verwoorden. Daarom is het extra belangrijk dat we op dat moment al weten welke wensen de cliënt heeft. En welke zorg en behandeling daar het beste bij passen.' Dat vertelt Angela Keijzer-Van Laarhoven, specialist ouderengeneeskunde en manager expertise en behandeling bij Argos Zorggroep, in de interviewreeks over ethiek in de langdurende zorg.

16-07-2018

Eerder met elkaar praten

Maar hoe en wanneer ga je met elkaar in gesprek over de laatste levensfase? En durven we daar de tijd voor te nemen? Volgens Angela gebeurt dat nu vaak pas als een probleemsituatie zich voordoet. ‘Ik denk dat het beter is als de huisarts en/of de specialist ouderengeneeskunde veel eerder het gesprek aangaan met de cliënt en de mantelzorger. Zodat we goed weten wat voor hem echt belangrijk is. En wat zijn wensen zijn rondom het naderende levenseinde. Daarom gaan we met het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) onderzoeken wat (huis)artsen nodig hebben om dit gesprek tijdig en op de juiste manier te voeren.’

Levensloop cliënt in kaart gebracht

Bij Argos Zorggroep wonen veel mensen met dementie, ook met onbegrepen gedrag. Angela vertelt dat ze van elke nieuwe cliënt eerst de levensloop in kaart brengen door met hem en zijn mantelzorgers te praten. De opgedane informatie kan bijdragen aan het begrijpen van bepaalde gedragsuitingen. ‘Een van onze bewoners was bijvoorbeeld altijd erg onrustig in de ochtend. Hij liep zoekend door het huis en niemand wist waarom. Totdat we ontdekten dat hij zijn hele leven op het platteland had gewoond. Hij was gewend om rond 6.00 uur op te staan en dan het land op te gaan’, vertelt Angela. ‘Nu heeft hij een moestuintje waar hij ’s ochtends lekker naartoe kan als hij dat wil. Zo simpel kan het soms zijn.’

De mens achter de patiënt

Angela begon 4 jaar geleden met een commissie ethiek. ‘We organiseren regelmatig moreel beraad. Dan gaan medewerkers met elkaar in gesprek over een ervaren dilemma. Daarnaast proberen we om ook algemene ethische vraagstukken op de agenda te zetten. Want door veel over dit soort vraagstukken te praten en ze vanuit verschillende perspectieven te bekijken, leren we ook op een andere manier naar gezondheid te kijken. Gezondheid is breder dan de medische kant. Het gaat bijvoorbeeld ook over beleving en over behoud van eigen regie. Soms kiest een patiënt er heel bewust voor om geen behandeling te volgen. Ook al weet hij dat hij daardoor korter leeft. Het is goed dat we ons nog meer bewust worden van de mens achter de patiënt. Dus: wie heb ik voor me en wat is voor hem belangrijk?’.

Het is goed dat we ons nog meer bewust worden van de mens achter de patiënt.

Vervolg interviewreeks

In het volgende interview vertelt Ellis Coombe, verpleegkundige bij Bartiméus, over haar eerste ervaring met ethiek. En hoe ze nu medewerkers helpt bij het omgaan met ethische dilemma’s.

Deel uw ervaringen

Hoe gaat uw organisatie om met ethische vraagstukken en dilemma’s? Wilt u uw voorbeelden en ervaringen uit de praktijk delen? Stuur een mail naar Rinske Boomstra. Dan nemen we graag contact met u op voor een telefonisch interview.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl