Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Hoe te leven in coronatijd? Interview met Illya Soffer van Ieder(in)

Het advies aan mensen in risicogroepen kwam in het begin van de coronacrisis ruwweg neer op: ‘Bent u kwetsbaar? Ga dan niet naar buiten’. Maar dat is volgens directeur Illya Soffer van belangenorganisatie Ieder(in) natuurlijk niet vol te houden. ‘Zeker niet met een baan en kinderen.’ Op praktische vragen over de handel en wandel van mensen die extra risico lopen bij besmetting, biedt het nieuwe informatiepunt Leven in coronatijd nu de antwoorden. En ook naasten en zorgprofessionals kunnen hier terecht met hun vragen.

10-12-2020

Het project van het ministerie van VWS, Vilans en verschillende cliëntenorganisaties - waaronder Ieder(in) - voldoet volgens Soffer aan een enorme kennisbehoefte. ‘Bij Ieder(in) komen sinds het begin van de coronacrisis enorm veel vragen binnen van mensen met een chronische aandoening of beperking. Ze lopen extra risico’s en willen veilig kunnen participeren. Vooral na de versoepeling van de eerste lockdown nam de onzekerheid en daarmee het aantal vragen toe.’

Naar het nieuwe informatiepunt

Moeilijke vragen

Als voorbeeld noemt Soffer dat na de eerste golf, mensen uit risicogroepen werd gevraagd om weer op kantoor te verschijnen. ‘De vraag is dan of dat eigenlijk wel veilig kan met een chronische ziekte? En kun je dat eventueel weigeren bij je werkgever? Dat zijn natuurlijk heel moeilijke vragen. Een ander voorbeeld is dat toen de scholen weer opengingen, ouders uit risicogroepen zich zorgen maakten over besmetting via de kinderen. Soffer: ‘Hoe veilig is het nu om op scholen te verschijnen? En kun je de school vragen of je kind onderwijs op afstand kan blijven ontvangen omdat een ouder in de risicogroep zit?’

Uitzonderingen mondkapjesplicht

Het informatiepunt 'Leven in coronatijd' probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van ouderen, mensen met een beperking of aandoening en diens naasten en hun zorgprofessionals. Uiteraard is ieder mens verschillend en iedere situatie anders. Tegelijkertijd is er nog steeds veel onduidelijk over corona. ‘Vanaf de ingang van de mondkapjesplicht heeft die kwestie veel stof doen opwaaien’, zegt Soffer. ‘Hoe kan ik laten zien dat ik een uitzondering ben zodat ik niet geweigerd word of een boete krijg? Ook daarover hebben we op het informatiepunt de meest actuele informatie.’

Ontwikkelingen rond corona

Niet alleen voor mensen in risicogroepen, maar ook voor zorgprofessionals volgen de ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus elkaar razendsnel op. Daarom bundelt Vilans alle relevante informatie om hen snel en overzichtelijk op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen.

Naar het informatiepunt voor zorgprofessionals

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl