Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

I-evAALution - Langer thuis wonen met geïntegreerde techniek

Voor ouderen die lang zelfstandig willen blijven wonen bestaan veel verschillende technologische oplossingen. Vaak zijn de producten alleen los verkrijgbaar en sluiten ze niet of nauwelijks op elkaar aan. Het Europese project I-evAAlution brengt daar verandering in door producten te combineren. Waar staan we nu? Wat levert het op en - vooral - wat betekent dat voor ouderen?

17-09-2019

Vilans-adviseur Henk Herman Nap: ‘I-evAAlution voegt een aantal losse systemen samen. Denk aan een GPS-horloge met oproepfunctie en valdetectie, een tablet met spelletjes en communicatiefuncties, huisautomatisering en een sociaal platform om in contact te komen met anderen. Dat kan ouderen werkelijk helpen langer zelfstandig en veilig thuis te wonen. Ze kunnen bijvoorbeeld via de tablet hun lampen aanzetten of ’s nachts hun ‘plasroute’ verlichten. Het GPS-horloge vergroot hun bewegingsvrijheid. De tablet en het horloge zijn extra gebruiksvriendelijk gemaakt, onder andere door spraaksturing. Het hele pakket kan trouwens ook intramuraal gebruikt worden.’

Beter inspelen op behoeften

Saskia Timmermans is beleidsmedeweker bij Tangenborgh en deelnemer aan het project. ‘Onze belangrijkste drijfveer is natuurlijk dat we het levensgeluk van ouderen en het werkplezier van onze medewerkers willen vergroten. We zijn daarvoor al volop bezig met technologie in de intramurale zorg, nu willen we weten hoe we thuiswonende ouderen het beste kunnen helpen. We zijn nog maar net begonnen met de werving, maar ik hoop dat we straks, als dit project is afgerond, weten welke technologie mensen werkelijk ondersteunt. Dat we hun behoeften kennen en daarop beter kunnen inspelen. Ook hoop ik te achterhalen wat mensen bereid zijn hiervoor te betalen. Een soort maatschappelijke business case dus, zodat onze klanten weten wat we te bieden hebben, wat het hen kost en wat het oplevert. De beste oplossingen willen we straks ook toepassen in ons dementiehuis van de toekomst.’ 

Met een veilig gevoel naar buiten

Ook zorgorganisatie Lyvore doet mee aan het project. Beleidsadviseur Mirjam van Blanken: ‘Uit eerdere cocreatiesessies met bewoners kwam een hele belangrijke wens naar voren. Ze wilden hun alarmknop ook buitenshuis kunnen gebruiken. Een onveilig gevoel belemmert mensen vaak om zelf boodschappen te doen of een stukje te wandelen. Ook het zelf koken schiet er dan snel bij in. Een hele begrijpelijke wens dus met grote gevolgen voor hun zelfstandigheid. En voor ons een belangrijke reden om mee te doen aan dit project. Een andere reden is het gebruik van spraakgestuurde domotica. Vooral mensen die minder mobiel zijn of problemen hebben met de handfunctie kunnen daar veel profijt van hebben. 

Goed werkende techniek is belangrijk

Ook Lyvore zit nog in de wervingsfase, in oktober hopen ze te starten. Van Blanken hoopt natuurlijk dat de techniek bijdraagt aan de kwaliteit van leven en langer zelfstandig thuis wonen, maar ze heeft ook nog wel wat persoonlijke wensen. ‘Ik ben al heel tevreden als de techniek goed werkt, als de mensen die meedoen goed kunnen experimenteren en als ze het ook leuk vinden om mee te doen. Die techniek vind ik nog wel spannend. Oorspronkelijk geeft de tablet in het Engels antwoord op de vragen die mensen stellen. De vertaling naar het Nederlands werkt nog niet goed. Maar voor een goed begrip en een goede communicatie, zeker met ouderen, is dat wel een eerste vereiste. Daar wordt nu hard aan gewerkt.’  

Gedegen evalueren in Europees verband

Het pakket wordt dit jaar getest bij in totaal 405 ouderen in vier landen: Italië, Oostenrijk, Slovenië en Nederland. Vilans is projectpartner en verantwoordelijk voor het onderzoek. Denk hierbij aan het verzamelen van en rapporteren over data en de werving van de deelnemers. Nap ziet veel meerwaarde in de Europese samenwerking. ‘Het horloge dat we samen hebben ontwikkeld is een uniek Oostenrijks product. Het heeft een dashboard waar je verschillende technologieën aan kunt koppelen wat ook weer interessant is voor bedrijven in Nederland. En van onderzoekscentrum EURAC in Bolzano (Italië) hebben we veel geleerd over gedegen evalueren. We kijken bijvoorbeeld ook naar de effecten bij mensen die dit pakket niet krijgen, de zogeheten controlegroep.’

Over AAL

Senioren in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen met een prettige en actieve leefstijl. Dat is het doel van de Europese AAL-projecten. AAL staat voor Active & Assisted Living en draagt bij aan de uitdagingen en vraagstukken van deze tijd die ook in andere Europese landen spelen. Denk hierbij aan tekorten op de arbeidsmarkt en vergrijzing.

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl