Johan Vesseur

Johan Vesseur

Infectiepreventie in verpleeghuis verdient meer prioriteit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in 2017 en 2018 gericht verpleeghuizen voor het thema infectiepreventie en antibioticabeleid. Bij 18 van de 19 instellingen bleek dit niet op orde. Bij deze instellingen heeft de inspectie vervolgens maatregelen getroffen.

01-11-2018

Resistentie

Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Het is cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen die zorgen voor een schone, veilige omgeving. Zo kunnen deze resistente bacteriën zich niet verspreiden en zo ontstaan er niet nog meer resistente bacteriën. De IGJ vraagt met een factsheet Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg extra aandacht voor dit belangrijke thema.

Instellingen met hoogste risico’s bezocht

De inspectie bezocht 19 verpleeghuizen die aangaven dat ze geen audit uitvoeren op het gebied van infectiepreventie. Dit gaf de inspectie aanleiding om te toetsen of deze instellingen het thema infectiepreventie wel voldoende prioriteit geven. De bevindingen van deze 19 bezoeken zijn terug te lezen in het factsheet.

Goede infectiepreventie en een effectief antibioticabeleid vraagt om een bedrijfscultuur waar deze thema’s prioriteit krijgen.

De inspectie verwacht dat de verbeterpunten op het gebied van infectiepreventie van deze instellingen voor andere verpleeghuizen tot voorbeeld kunnen dienen. Zo leren verpleeghuizen van elkaar. Ook de brancheorganisaties hebben hier een belangrijke rol in.

Veiligheid bewoners

Goede infectiepreventie en een effectief antibioticabeleid vraagt om een bedrijfscultuur waar deze thema’s prioriteit krijgen. Deze aandacht helpt om de veiligheid van bewoners te garanderen. De specialist ouderengeneeskunde is hierbij verantwoordelijk voor een beleid dat ervoor zorgt dat de verplegenden en verzorgenden goed weten wat ze moeten doen om veilige zorg te leveren aan kwetsbare ouderen. Bestuurders hebben als taak om rond deze thema’s deskundigheidsbevordering en scholing te stimuleren. Het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen van VWS en de verschillende brancheorganisaties stimuleert en ondersteunt verpleeghuizen hierbij.

Resistentiepreventie

Op de website resistentiepreventie.nl vindt u alle informatie hierover. De inspectie gaat door met haar toezicht op infectiepreventie bij de verpleeghuizen, om bij te dragen aan de bewustwording en het beter toepassen van de normen door de zorgaanbieders.

Meer informatie over infectiepreventie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl